Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10484949711388828594217875000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10831830995051416713326127821358210514117808304735710748
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9657814311028971810662106659587138121388612910117699368
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
72899338762285837916745199119491875512458910812686
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10303715513067109447982984872821092787316983101787430
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1032289319657744774778254773183419329893472736401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
262151663720884319452579322025216061652511997724067369231
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
43173281326237724840771310125692066387357724717181
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64811612161201338703621366747214134455134813295
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556412619626613415777163303402872
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000041849444
 1. ZOOiW
  Wyświetleń: 274748
 2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami prawa o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 120590
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 114609
 4. Zarządzenia Dyrektora ZOOiW
  Wyświetleń: 33449
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 24350
 6. PRACA W ZOOiW KK
  Wyświetleń: 18187
 7. Praca w ZOOiW
  Wyświetleń: 16205
 8. Pracownicy
  Wyświetleń: 15017
 9. Wykaz miejskich szkół, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 12749
 10. Oświadczenia majątkowe składane w 2014 roku.
  Wyświetleń: 11686
 11. Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw w ZOOiW
  Wyświetleń: 9693
 12. Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8975
 13. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8863
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8831
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8726
 16. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 8691
 17. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 8460
 18. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8384
 19. Organy podmiotu oraz kompetencje
  Wyświetleń: 8371
 20. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 8233
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7924
 22. HARMONOGRAM I PLAN INWENTARYZACJI
  Wyświetleń: 7400
 23. Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku.
  Wyświetleń: 7296
 24. Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 7037
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6592
 26. Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego ucznia
  Wyświetleń: 6580
 27. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 6120
 28. Księgowość - raporty żywieniowe szkół, przedszkoli, żłobków
  Wyświetleń: 5728
 29. Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli
  Wyświetleń: 5696
 30. PKZP, ZFM i ZFŚS
  Wyświetleń: 5611
 31. Dział Rozwoju Oświaty i Wychowania
  Wyświetleń: 5273
 32. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 5072
 33. Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 4986
 34. Księgowość szkół
  Wyświetleń: 4982
 35. Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole
  Wyświetleń: 4961
 36. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu
  Wyświetleń: 4897
 37. Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 4863
 38. Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych
  Wyświetleń: 4859
 39. Płace placówek oświatowych
  Wyświetleń: 4811
 40. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4774
 41. Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
  Wyświetleń: 4658
 42. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 4574
 43. Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4485
 44. Radca Prawny
  Wyświetleń: 4483
 45. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4459
 46. Kadry
  Wyświetleń: 4367
 47. Księgowość przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 4366
 48. Kasa
  Wyświetleń: 4309
 49. Sekretariat
  Wyświetleń: 4298
 50. ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI PRAWNICZE
  Wyświetleń: 4292
 51. Inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 4282
 52. ZAPYTANIE OFERTOWE - ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 4220
 53. Rozliczanie odpłatności świetlic, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 4166
 54. Księgowość stołówek szkolnych i ewidencja środków trwałych
  Wyświetleń: 4132
 55. BHP
  Wyświetleń: 4122
 56. Informatyka
  Wyświetleń: 4092
 57. Archiwum
  Wyświetleń: 4033
 58. Dział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3975
 59. Księgowość dochodów i wydatków budżetowych szkół i gimnazjów
  Wyświetleń: 3968
 60. Księgowość dochodów i wydatków żywieniowych przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3856
 61. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 3577
 62. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3149
 63. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 PDF
  Wyświetleń: 3132
 64. Rejestr Umów
  Wyświetleń: 2841
 65. KONCERT Z OKAZJI URODZIN MIASTA
  Wyświetleń: 2725
 66. STUDIUJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU!
  Wyświetleń: 2712
 67. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 2578
 68. FINANSE
  Wyświetleń: 2352
 69. ANKIETA Badanie dotyczące elektromobilności w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2069
 70. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 2052
 71. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZOOIW
  Wyświetleń: 1612
 72. BUDŻET
  Wyświetleń: 1518
 73. PLAN 2018
  Wyświetleń: 1420
 74. Raporty
  Wyświetleń: 1372
 75. PLAN 2021
  Wyświetleń: 1356
 76. ROK 2019
  Wyświetleń: 1344
 77. BUDŻET ZOOIW
  Wyświetleń: 1338
 78. WYKONANIE
  Wyświetleń: 1332
 79. ROK 2018
  Wyświetleń: 1318
 80. ROK 2020
  Wyświetleń: 1309
 81. PLAN 2020
  Wyświetleń: 1299
 82. PLAN 2019
  Wyświetleń: 1291
 83. WYKONANIE BUDŻETU ZOOIW
  Wyświetleń: 1245
 84. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 PDF
  Wyświetleń: 1210
 85. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 1205
 86. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 1200
 87. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 430
 88. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 131
 89. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021 PDF
  Wyświetleń: 130
 90. ROK 2021
  Wyświetleń: 116
 91. PLAN 2022
  Wyświetleń: 108
 92. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021
  Wyświetleń: 92
 93. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  Wyświetleń: 62