Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
562700000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10831830995051416713326127821358210514117808304735710748
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9657814311028971810662106659587138121388612910117699368
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
72899338762285837916745199119491875512458910812686
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10303715513067109447982984872821092787316983101787430
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1032289319657744774778254773183419329893472736401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
262151663720884319452579322025216061652511997724067369231
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
43173281326237724840771310125692066387357724717181
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64811612161201338703621366747214134455134813295
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556412619626613415777163303402872
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000041849444
 1. ZOOiW
  Wyświetleń: 264826
 2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami prawa o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 118350
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 110247
 4. Zarządzenia Dyrektora ZOOiW
  Wyświetleń: 32647
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 22969
 6. PRACA W ZOOiW KK
  Wyświetleń: 17083
 7. Praca w ZOOiW
  Wyświetleń: 15928
 8. Pracownicy
  Wyświetleń: 14075
 9. Wykaz miejskich szkół, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 12100
 10. Oświadczenia majątkowe składane w 2014 roku.
  Wyświetleń: 11127
 11. Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw w ZOOiW
  Wyświetleń: 9217
 12. Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8490
 13. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8393
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8310
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8274
 16. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 8206
 17. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8001
 18. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 7997
 19. Organy podmiotu oraz kompetencje
  Wyświetleń: 7861
 20. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 7744
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7502
 22. HARMONOGRAM I PLAN INWENTARYZACJI
  Wyświetleń: 6905
 23. Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 6820
 24. Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku.
  Wyświetleń: 6819
 25. Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego ucznia
  Wyświetleń: 6270
 26. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6039
 27. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5726
 28. Księgowość - raporty żywieniowe szkół, przedszkoli, żłobków
  Wyświetleń: 5510
 29. Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli
  Wyświetleń: 5458
 30. PKZP, ZFM i ZFŚS
  Wyświetleń: 5329
 31. Dział Rozwoju Oświaty i Wychowania
  Wyświetleń: 5039
 32. Księgowość szkół
  Wyświetleń: 4779
 33. Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 4753
 34. Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole
  Wyświetleń: 4743
 35. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu
  Wyświetleń: 4672
 36. Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych
  Wyświetleń: 4666
 37. Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 4640
 38. Płace placówek oświatowych
  Wyświetleń: 4598
 39. Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
  Wyświetleń: 4454
 40. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4300
 41. Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4249
 42. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4238
 43. Radca Prawny
  Wyświetleń: 4233
 44. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 4202
 45. Księgowość przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 4166
 46. Inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 4062
 47. Kadry
  Wyświetleń: 4039
 48. ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI PRAWNICZE
  Wyświetleń: 4037
 49. Sekretariat
  Wyświetleń: 4032
 50. Kasa
  Wyświetleń: 3986
 51. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 3985
 52. ZAPYTANIE OFERTOWE - ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 3959
 53. Rozliczanie odpłatności świetlic, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3952
 54. Księgowość stołówek szkolnych i ewidencja środków trwałych
  Wyświetleń: 3912
 55. Informatyka
  Wyświetleń: 3845
 56. BHP
  Wyświetleń: 3805
 57. Archiwum
  Wyświetleń: 3782
 58. Dział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3775
 59. Księgowość dochodów i wydatków budżetowych szkół i gimnazjów
  Wyświetleń: 3765
 60. Księgowość dochodów i wydatków żywieniowych przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3652
 61. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 3116
 62. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2989
 63. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 PDF
  Wyświetleń: 2542
 64. KONCERT Z OKAZJI URODZIN MIASTA
  Wyświetleń: 2539
 65. STUDIUJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU!
  Wyświetleń: 2503
 66. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 2307
 67. Rejestr Umów
  Wyświetleń: 2241
 68. ANKIETA Badanie dotyczące elektromobilności w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1823
 69. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 1811
 70. FINANSE
  Wyświetleń: 1633
 71. BUDŻET
  Wyświetleń: 1174
 72. WYKONANIE
  Wyświetleń: 1025
 73. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZOOIW
  Wyświetleń: 1024
 74. PLAN 2018
  Wyświetleń: 861
 75. PLAN 2021
  Wyświetleń: 861
 76. ROK 2019
  Wyświetleń: 853
 77. Raporty
  Wyświetleń: 848
 78. BUDŻET ZOOIW
  Wyświetleń: 840
 79. ROK 2018
  Wyświetleń: 815
 80. ROK 2020
  Wyświetleń: 814
 81. WYKONANIE BUDŻETU ZOOIW
  Wyświetleń: 795
 82. PLAN 2020
  Wyświetleń: 794
 83. PLAN 2019
  Wyświetleń: 773
 84. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 PDF
  Wyświetleń: 744
 85. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 741
 86. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 731
 87. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 267