Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2022 inny format

ZOOIW

XLSXZOOiW Bilans.xlsx (16,56KB)
XLSXZOOiW Informacja dodatkowa.xlsx (14,65KB)
XLSXZOOiW Rachunek zysków i strat.xlsx (14,31KB)
XLSXZOOiW Wzajemne rozliczenia.xlsx (14,93KB)
DOCXZOOiW Załącznik nr 1 do Inf. dod..docx (29,74KB)
XLSXZOOiW Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx (14,68KB)
XLSXZOOiW Załącznik nr 3 do Inf. dod..xlsx (10,85KB)
XLSXZOOiW Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx (13,62KB)
 

Przedszkole NR. 2

XLSPP02_Bilans 2022r.xls (42,50KB)
XLSPP02_Informacje dodatkowe za 2022r.xls (47,50KB)
XLSPP02_Rachunek zysków i strat 2022r.xls (38,00KB)
XLSXPP02_Wzajemne rozliczenia za 2022r.xlsx (14,75KB)
DOCXPP02_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej za 2022r.docx (26,69KB)
XLSXPP02_Załącznik nr 2 do inf.dodatkowej za 2022r.xlsx (14,79KB)
XLSPP02_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2022r.xls (28,00KB)
XLSPP02_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022r.xls (35,00KB)
 

Przedszkole NR. 5

XLSPP5 Bilans 2022.xls (38,00KB)
XLSXPP5 Informacja dodatkowa 2022.xlsx (15,14KB)
XLSPP5 Rachunek zysków i strat 2022.xls (32,00KB)
XLSXPP5 Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2022.xlsx (14,14KB)
XLSPP5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.xls (30,50KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf.dod. PP5.docx (33,81KB)
XLSXZałącznik nr 2 do inf.dod. PP5.xlsx (14,48KB)
XLSXZałącznik nr 3 do inf.dod. PP5.xlsx (10,05KB)
 

Przedszkole NR. 6

XLSPP6 Bilans 2022.xls (37,50KB)
XLSXPP6 Informacja dodatkowa 2022.xlsx (14,97KB)
XLSPP6 Rachunek zysków i strat 2022.xls (32,00KB)
XLSXPP6 Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2022.xlsx (14,14KB)
XLSPP6 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.xls (30,00KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf.dod. PP6.docx (33,81KB)
XLSXZałącznik nr 2 do inf.dod. PP6.xlsx (14,38KB)
XLSXZałącznik nr 3 do inf.dod. PP6.xlsx (9,98KB)
 

Przedszkole NR. 7

XLSXBILANS.xlsx (8,90KB)
XLSINFORMACJA DODATKOWA.xls (49,50KB)
XLSXRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (6,99KB)
XLSXWZAJEMNE ROZLICZENIA PP7.xlsx (18,47KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx (29,94KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (31,11KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (12,65KB)
XLSXZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,27KB)
 

Przedszkole NR. 8

XLSXPP8 BILANS 2022 XLSX.xlsx (16,63KB)
XLSXPP8 INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK.xlsx (15,16KB)
XLSXPP8 KOSZTY WZAJEMNE 2022 ROK.xlsx (15,33KB)
XLSXPP8 RZIS 2022 ROK.xlsx (6,97KB)
DOCXPP8 ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2022 ROK.docx (26,70KB)
XLSXPP8 ZAŁ. NR 2.xlsx (14,75KB)
XLSXPP8 ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE 2022 ROK.xlsx (13,36KB)
XLSXPP8 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022 ROK.xlsx (6,31KB)
 

Przedszkole NR 9

XLSBILANS PP9 2022r.xls (43,00KB)
XLSInformacje dodatkowe PP9 za 2022r.xls (48,00KB)
XLSRach.Zysku i Strat PP9 2022r.xls (37,50KB)
XLSXWzajemne rozliczenia PP9 za 2022r.xlsx (15,06KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf.dodatkowej PP9 2022r.docx (28,10KB)
XLSXzałącznik nr 2 do bilansu za 2022r.PP9.xlsx (14,76KB)
XLSZałącznik nr 3 do inf.dodatkowej PP9 za 2022r.xls (27,50KB)
XLSZestawienie zmian w funduszu jednostkiPP9 2022r.xls (35,50KB)
 

Przedszkole NR. 10

RTFPP_10 Bilans 2022.rtf (53,11KB)
RTFPP_10 Rachunek zysków i strat 2022.rtf (26,71KB)
RTFPP_10 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.rtf (21,71KB)
XLSXPP10_Informacja dodatkowa 2022.xlsx (14,66KB)
XLSPP10_Obroty i salda z kontr. powiązanymi.xls (40,00KB)
DOCXPP10_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2022.docx (26,50KB)
XLSXPP10_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej 2022.xlsx (14,64KB)
XLSXPP10_Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej 2022.xlsx (12,18KB)
 

Przedszkole NR. 11

DOCXDane z polityki rachunkowości do bilansu. ZAŁ 1.docx (26,05KB)
XLSXInformacja dodatkowa PP11.xlsx (15,52KB)
XLSXP11 BILANS 2022.xlsx (8,99KB)
XLSXP11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2022.xlsx (6,99KB)
XLSXP11 zał.nr 2 do infor dodatkowej 2022.xlsx (14,89KB)
XLSXP11 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022.xlsx (6,32KB)
XLSXWzajemne rozliczenie PP11.xlsx (21,44KB)
XLSXZałącznik nr 3 do Inf. dod. PP11.xlsx (10,91KB)
 

 

Przedszkole NR. 12

XLSX1. PP12 BILANS 2022.xlsx (8,97KB)
XLSX2. PP12 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022.xlsx (7,02KB)
XLSX3. PP12 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022.xlsx (6,33KB)
XLSX4.PP12 Informacja dodatkowa 2022.xlsx (15,03KB)
DOCX5. PP12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2022.docx (26,38KB)
XLSX6. PP12 ZAŁĄNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2022.xlsx (15,16KB)
XLS7. PP12 ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJI DODATKOWEJ 2022.xls (35,50KB)
XLS8. PP12 Wzajemne rozliczenia 2022.xls (43,50KB)
 

Przedszkole NR. 13

RTFPP_13 Bilans 2022.rtf (52,96KB)
RTFPP_13 Rachunek zysków i strat 2022.rtf (26,62KB)
RTFPP_13 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.rtf (21,63KB)
XLSXPP13_Informacja dodatkowa 2022.xlsx (14,64KB)
XLSPP13_Obroty i salda z kontr. powiązanymi.xls (40,00KB)
DOCXPP13_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2022.docx (26,50KB)
XLSXPP13_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej 2022.xlsx (14,55KB)
XLSXPP13_Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej 2022.xlsx (12,20KB)
 

Przedszkole NR. 14

XLSBILANS PP14 2022.xls (50,00KB)
XLSinformacja dodatkowa pp14.xls (48,00KB)
XLSPP14 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xls (44,00KB)
XLSPP14 ZESTAWIENIE ZMIZN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022.xls (42,50KB)
XLSXPP14 Zeszyt1.xlsx (15,29KB)
XLSXWYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAB PP14.xlsx (15,83KB)
XLSzałącznik nr 3 do inf.dod.pp14.xls (27,00KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR pp14.docx (26,42KB)
 

Przedszkole NR. 15

XLSXBilans PP15 2022.xlsx (8,93KB)
XLSXInformacja dodatkowa PP15 2022.xlsx (23,96KB)
XLSXRachunek zysków i strat PP15 2022.xlsx (6,98KB)
XLSXWzajemne rozliczenia PP15 2022.xlsx (16,03KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf. dodatk. PP15.docx (26,62KB)
XLSXZałącznik nr 2 do inf. dodatk. PP15.xlsx (14,71KB)
XLSXZałącznik nr 3 do inf. dodatk. PP15.xlsx (12,06KB)
XLSXZestawienie zmian w funduszu jednostki PP15 2022.xlsx (6,29KB)
 

Przedszkole NR. 17

XLSXPP17 BILANS 2022 ROK.xlsx (8,94KB)
XLSXPP17 INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK.xlsx (15,08KB)
XLSXPP17 KOSZTY WZAJEMNE 2022 ROK.xlsx (15,17KB)
XLSXPP17 RZIS 2022 ROK.xlsx (6,98KB)
XLSXPP17 ZAŁ. NR 2 2022 ROK.xlsx (14,72KB)
XLSXPP17 ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE 2022 ROK.xlsx (12,21KB)
XLSXPP17 ZESTAWIENIE ZMIAN FINDUSZU JEDNISTKI 2022 ROK.xlsx (6,28KB)
DOCXZAL. NR 1 DO INFOR. DOD. 2022 ROK.docx (26,69KB)
 

Przedszkole NR. 18

DOCXDane z polityki rachunkowości do bilansu. ZAŁ 1.docx (26,05KB)
XLSXInformacja dodatkowa P18.xlsx (15,62KB)
XLSXP18 BILNAS 2022.xlsx (8,96KB)
XLSXP18 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2022.xlsx (6,98KB)
XLSXP18 zał.nr 2 do infor dodatkowej 2022.xlsx (14,92KB)
XLSXP18 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022.xlsx (6,29KB)
XLSXWzajemne rozliczenie PP18.xlsx (29,58KB)
XLSXZałącznik nr 3 do Inf. dod. PP18.xlsx (10,91KB)
 

Przedszkole NR. 21

XLSXBilans PP21 2022.xlsx (8,96KB)
XLSXInformacja dodatkowa PP21 2022.xlsx (24,02KB)
XLSXRachunek zysków i strat PP21 2022.xlsx (7,02KB)
XLSXWzajemne rozliczenia PP21 2022.xlsx (16,02KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf. dodatk. PP21.docx (26,62KB)
XLSXZałącznik nr 2 do inf. dodatk. PP21.xlsx (14,80KB)
XLSXZałącznik nr 3 do inf. dodatk. PP21.xlsx (11,93KB)
XLSXZestawienie zmian w funduszu jednostki PP21 2022.xlsx (6,35KB)
 

Przedszkole NR. 22

XLSPP22 Bilans 2022.xls (38,00KB)
XLSXPP22 Informacja dodatkowa 2022.xlsx (15,17KB)
XLSPP22 Rachunek zysków i strat 2022.xls (32,00KB)
XLSXPP22 Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2022.xlsx (14,11KB)
XLSPP22 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.xls (30,50KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf.dod. PP22.docx (33,81KB)
XLSXZałącznik nr 2 do inf.dod. PP22.xlsx (14,51KB)
XLSXZałącznik nr 3 do inf.dod. PP22.xlsx (9,99KB)
 

Przedszkole NR. 23

XLSBILANS PP 23 EXEL 2022R.xls (50,50KB)
XLSXInformacja dodatkowa PP 23 BILANS 2022.xlsx (14,98KB)
XLSRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PP 23 EXEL 2022R.xls (44,50KB)
XLSXWZAJEMNE ROZLICZENIE PP23 KOSZTY.xlsx (12,83KB)
XLSXWZAJEMNE ROZLICZENIE PP23 ZOBOWIĄZANIA.xlsx (12,65KB)
DOCXZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej PP 23.docx (28,07KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ PP23.xlsx (15,23KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ PP 23.xlsx (11,40KB)
XLSZESTAWIENIE ZMIAN FUND. JEDNOSTKI PP 23 EXEL 2022R.xls (43,00KB)
 

Przedszkole NR. 24

XLSPP24_Bilans 2022r.xls (43,50KB)
XLSPP24_Informacje dodatkowe za 2022r.xls (47,50KB)
XLSPP24_Rachunek zysków i strat 2022r.xls (38,00KB)
XLSXPP24_Wzajemne rozliczenia za 2022r.xlsx (14,91KB)
DOCXPP24_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej za 2022r.docx (26,71KB)
XLSXPP24_Załącznik nr 2 do inf.dodatkowej za 2022r.xlsx (14,80KB)
XLSPP24_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2022r.xls (27,50KB)
XLSPP24_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022r.xls (36,00KB)
 

Przedszkole NR. 26

XLSXinformacja dodatkowa pp26.xlsx (15,45KB)
XLSPP26 BILANS 2022.xls (50,00KB)
XLSPP26 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022.xls (44,00KB)
XLSPP26 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022.xls (42,50KB)
XLSXPP26 Zeszyt2.xlsx (15,46KB)
XLSXWYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PP26.xlsx (15,87KB)
DOCXZAŁĄCZNIK . pp26docx.docx (26,45KB)
XLSzałącznik nr 3 do inf.dod.pp26.xls (27,00KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 1

XLSBILANS SP1 2022.xls (50,00KB)
XLSXinformacja dodatkowa sp1.xlsx (15,39KB)
XLSRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI SP1 2022.xls (44,50KB)
XLSXSP1Zeszyt1.xlsx (15,39KB)
XLSXWYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SP1.xlsx (15,90KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 sp 1.docx (26,44KB)
XLSzałącznik nr3 do inf.dod.sp1.xls (27,50KB)
XLSZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTEK SP 1 2022.xls (42,50KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 3

XLSXBILANS.xlsx (8,95KB)
XLSINFORMACJA DODATKOWA.xls (49,50KB)
XLSXRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (7,02KB)
XLSXROZLICZENIA WZAJEMNE.xlsx (15,71KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx (29,96KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (14,65KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (12,66KB)
XLSXZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,33KB)

Szkoła Podstawowa NR. 5

XLSPSP5 Bilans 2022.xls (38,00KB)
XLSXPSP5 Informacja dodatkowa 2022.xlsx (15,10KB)
XLSPSP5 Rachunek zysków i strat 2022.xls (32,00KB)
XLSXPSP5 Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2022.xlsx (14,07KB)
XLSPSP5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.xls (30,50KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf.dod. PSP5.docx (33,81KB)
XLSXZałącznik nr 2 do inf.dod. PSP5.xlsx (14,51KB)
XLSXZałącznik nr 3 do inf.dod. PSP5.xlsx (9,97KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 6

XLSXPSP6 BILANS 2022 ROK.xlsx (8,97KB)
XLSXPSP6 INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK.xlsx (15,71KB)
XLSXPSP6 KOSZTY WZAJEMNE 2022 ROK.xlsx (15,33KB)
XLSXPSP6 RZIS 2022 ROK.xlsx (7,02KB)
DOCXPSP6 ZAŁ. NR 1DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2022 ROK.docx (26,71KB)
XLSXPSP6 ZAŁ. NR 2.xlsx (14,80KB)
XLSXPSP6 ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE 2022 ROK.xlsx (12,18KB)
XLSXPSP6 ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022 ROK.xlsx (6,33KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 9

XLSBilans SP9 2022r.xls (43,50KB)
XLSInformacja dodatkowa PSP9 za 2022r.xls (48,00KB)
XLSRach zysk.i strat SP9 2022r.xls (37,50KB)
XLSXśrodki trwałe SP9 2022r.xlsx (14,88KB)
XLSXWzajemne rozliczenia PSP9 za 2022r.xlsx (14,85KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf.dodatkowej SP9 2022r.docx (28,09KB)
XLSZałącznik nr 3 do inf.dodatkowej PSP9 za 2022r.xls (21,00KB)
XLSZest.Zmian w F.J.SP9 2022r.xls (35,50KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 10

XLSBILANS SP 10 EXEL 2022R.xls (50,50KB)
XLSXInformacja dodatkowa SP 10 BILANS 2022.xlsx (14,77KB)
XLSRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SP 10 EXEL 2022R.xls (44,50KB)
XLSXWZAJEMNE ROZLICZENIE SP10 KOSZTY.xlsx (12,81KB)
XLSXWZAJEMNE ROZLICZENIE SP10 ZOBOWIĄZANIA.xlsx (12,68KB)
DOCXZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej SP 10.docx (27,92KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ SP10.xlsx (15,34KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ SP 10.xlsx (11,40KB)
XLSZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI SP10 EXEL 2022R.xls (43,00KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 11

XLSXPSP11__Wzajemne rozliczenia za 2022r.xlsx (16,88KB)
XLSPSP11_Bilans 2022r.xls (44,00KB)
XLSPSP11_Informacje dodatkowe za 2022r.xls (47,50KB)
XLSPSP11_Rachunek zysków i strat 2022r.xls (38,00KB)
DOCXPSP11_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej za 2022r.docx (26,69KB)
XLSXPSP11_Załącznik nr 2 do inf.dodatkowej za 2022r.xlsx (15,00KB)
XLSPSP11_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2022r.xls (27,50KB)
XLSPSP11_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022r.xls (36,50KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 12

XLSX1. PSP12 BILANS 2022.xlsx (9,01KB)
XLSX2. PSP12 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022.xlsx (7,03KB)
XLSX3. PSP12 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022.xlsx (6,36KB)
XLSX4.PSP12 Informacja dodatkowa 2022.xlsx (14,67KB)
DOCX5. PSP12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2022.docx (26,38KB)
XLSX6. PSP12 ZAŁĄNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2022.xlsx (15,36KB)
XLS7. PSP12 ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJI DODATKOWEJ 2022.xls (35,50KB)
XLS8. PSP12 Wzajemne rozliczenia 2022.xls (43,50KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 15

RTFPSP_15 Bilans 2022.rtf (53,23KB)
RTFPSP_15 Rachunek zysków i strat 2022.rtf (26,80KB)
RTFPSP_15 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.rtf (21,71KB)
XLSXPSP15_Informacja dodatkowa 2022.xlsx (14,57KB)
XLSPSP15_Obroty i salda z kontr. powiązanymi.xls (40,00KB)
DOCXPSP15_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2022.docx (26,50KB)
XLSXPSP15_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej 2022.xlsx (14,67KB)
XLSXPSP15_Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej 2022.xlsx (12,19KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 16

XLSXBilans PSP16 2022.xlsx (8,98KB)
XLSXInformacja dodatkowa SP16 2022.xlsx (23,90KB)
XLSXRachunek zysków i strat PSP16 2022.xlsx (6,99KB)
XLSXWzajemne rozliczenia SP16 2022.xlsx (15,98KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf. dodatk. SP16.docx (26,62KB)
XLSXZałącznik nr 2 do inf. dodatk. psp16.xlsx (14,82KB)
XLSXZałącznik nr 3 do inf. dodatk. SP16.xlsx (12,07KB)
XLSXZestawienie zmian w funduszu jednostki PSP16 2022.xlsx (6,34KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 19

XLSBilans PSP19 2022r.xls (43,50KB)
XLSInformacja dodatkowa PSP19 za 2022r.xls (48,50KB)
XLSRachunek Zysków i strat PSP19 2022r.xls (37,50KB)
XLSXśrodki trwałe SP19 2022r.xlsx (14,95KB)
XLSXWzajemne rozliczenia PSP19 za 2022r.xlsx (14,78KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf.dodatkowej PSP19 2022r.docx (28,12KB)
XLSZałącznik nr 3 do inf.dodatkowej PSP19 za 2022r.xls (27,50KB)
XLSZest.zmian w F.J. PSP19 2022r.xls (35,50KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 20

RTFPSP20 Bilans 2022.rtf (53,07KB)
XLSPSP20 Informacja dodatkowa do bilansu 2022.xls (47,50KB)
RTFPSP20 Rachunek zysków i strat 2022.rtf (26,72KB)
XLSPSP20 wzajemne rozliczenia 2022.xls (46,50KB)
DOCXPSP20 załącznik nr 1 do informacji dod.docx (26,67KB)
XLSXPSP20 załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.xlsx (14,96KB)
XLSPSP20 załącznik nr 3 do informacji dod.xls (35,50KB)
RTFPSP20 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.rtf (21,70KB)
 

Żłobek NR. 1

XLSXBILANS.xlsx (8,91KB)
XLSINFORMACJA DODATKOWA.xls (49,50KB)
XLSXRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (6,96KB)
XLSXROZLICZENIA WZAJEMNE.xlsx (15,73KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx (29,96KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (14,46KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (12,67KB)
XLSXZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,26KB)
 

Żłobek NR. 3

XLSXBilans ŻŁ03 2022.xlsx (8,93KB)
XLSXInformacja dodatkowa ŻŁ03 2022.xlsx (23,91KB)
XLSXRachunek zysków i strat ŻŁ03 2022.xlsx (13,55KB)
XLSXWzajemne rozliczenia ŻŁ03 2022.xlsx (17,65KB)
DOCXZałącznik nr 1 do inf. dodatk. ŻŁ03.docx (26,62KB)
XLSXZałącznik nr 2 do inf. dodatk. ŻŁ03.xlsx (15,00KB)
XLSXZałącznik nr 3 do inf. dodatk. ŻŁ03.xlsx (11,93KB)
XLSXZestawienie zmian w funduszu jednostki ŻŁ03 2022.xlsx (6,28KB)
 

Żłobek NR. 6

XLSBILANS ZŁ 6 EXEL 2022R.xls (50,50KB)
XLSXInformacja dodatkowa ŻŁ 6 BILANS 2022.xlsx (14,75KB)
XLSRACHUNEK ZYSKOW I STRAT ŻŁ 6 EXEL 2022R.xls (44,50KB)
XLSXWZAJEMNE ROZLICZENIE ZŁ 6 KOSZTY.xlsx (12,69KB)
XLSXWZAJEMNE ROZLICZENIE ŻŁ6 ZOBOWIAZANIA.xlsx (12,59KB)
DOCXZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej ŻL 6.docx (28,08KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATOWEJ ŻŁ 6.xlsx (14,86KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ŻŁ 6.xlsx (11,40KB)
XLSZESTAWIENIE ZMIAN FUND. JEDNOSTKI ŻŁ6 EXEL 2022R.xls (42,50KB)
 

Żłobek NR.10

XLSXBILANS.xlsx (8,93KB)
XLSINFORMACJA DODATKOWA.xls (49,50KB)
XLSXRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (7,00KB)
XLSXROZLICZENIA WZAJEMNE.xlsx (15,73KB)
DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx (29,96KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (14,61KB)
XLSXZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (12,66KB)
XLSXZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,27KB)
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR. 1

DOCXDane z polityki rachunkowości do bilansu. ZAŁ 1.docx (26,05KB)
XLSXInformacja dodatkowa ZSP1.xlsx (16,14KB)
XLSXrozliczenia wajemne zsp1 2022.xlsx (15,28KB)
XLSXZałącznik nr 3 do Inf. dod. ZSP1.xlsx (10,92KB)
XLSXZSP RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2022.xlsx (7,01KB)
XLSXZSP ZAŁ. NR 2 INFO DODAT 2022.xlsx (15,04KB)
XLSXZSP ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022.xlsx (6,33KB)
XLSXZSP1 BILANS 2022.xlsx (9,00KB)