Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pracownicy

  NAZWISKO  IMIĘ  

TEL.

E-MAIL

POKÓJ.

 DYREKTOR ZOOiW

MĄKA Katarzyna 77 5407310   310

GŁÓWNA KSIĘGOWA

CZARNECKA Bożena 77 5407311 311

SEKRETARIAT

STRZELSKA Anna 775407300 308

 

 

 

DZIAŁ OKR – KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE

  Nazwisko Imię Tel. Adres e-mail Pokój

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
ŻŁ 6, PP 23, SP 10

AKSMAN Małgorzata 77 5407332 326

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:

PP 6, SP 5, PP 5

BOREK Jadwiga 77 5407331 328

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 9, SP 9, SP 19

GRACZYK Marzena 77 5407336 323

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
ZSP 1, PP 18, PP 11

KARPIERZ Małgorzata 77 5407321

325

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 7, SP 3, ŻŁ 10, Żł 1

KROKER Ewa 77 5407345

324

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 8, PP 17, SP 6

RUPNIK Iwona 77 5407326 326

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 22, PP 15 ,SP 20

DYDA Aneta 77 5407328 328

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 14, PP 26, SP 1

SAWIAK Ewa 77 5407325 325

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:

PKZP, ZFM , ZFŚS

OĆWIEJA  Marta 77 5407340 329

ZFŚS, ZFM, PKZP

NIEDBALSKA Natalia 77 5407330 327

EWIDENCJA ŚRODKÓW
TRWAŁYCH.
ROZLICZANIE ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH PMS.
DOŻYWIANIE
POZABUDŻETOWE.

STROKA Halina 77 5407317 317

DELEGACJE.
ROZLICZANIE ŻYWIENIA.

SWOBODA Jolanta 77 5407317 317

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 24, SP 11, PP 2

KOSMALA Agnieszka 77 5407323 323
KASA LENERT Mariola 77 5407320 320

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:

SP 16, PP 15, ŻŁ 3, PP 22,PP 21

LEWCZUK Maria 77 5407324 324

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK

PP 10, PP 13, SP 15

KROCZEK Małgorzata 77 5407329 329

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK

PP 12, SP 12, ŻŁ 1

ANTONIK Elżbieta 77 5407329 329

 

 

DZIAŁ KP – KADR I PŁAC

  Nazwisko Imię Tel. Adres e-mail Pokój

KIEROWNIK DZIAŁU

PŁACE PLACÓWEK:

PP 13,SP 19,ZOOIW

KADRY PLACÓWEK:

PP 8,PP 10,PP 13,PP 24

GODYŁO Ludmiła 77 5407338 315

PŁACE PLACÓWEK:
ŻŁ 3,PP 5,PP 12,PP 15,PP 17,SP 1,SP 11,SP 15,SP 20,ZSP 1

PRZEBINDA-BABUT Joanna 77 5407339 319

PŁACE PLACÓWEK:

ŻŁ 10,PP 6,PP 8,PP 14,SP 16

CHRZANOWSKA Małgorzata 77 5407319 319

PŁACE PLACÓWEK:

 PP 11, P 2, P 22, P 9, SP 20, SP 9, SP 10, SP 3, ŻŁ 6

POPEK Joanna 77 5407322 322

PŁACE PLACÓWEK:

ŻŁ 1,PP 7,PP 18,PP 21,PP 23 ,PP 24,PP 26,SP 5,SP 12

KADUK Janina 77 5407318 318

KADRY PLACÓWEK :

PP 2,PP 6,PP 7,PP 14,PP 15,PP 21,PP 22,PP 23

STAŃCZAK Jolanta 77 5407316 316

 

KADRY PLACÓWEK :

PP 9,PP 11,PP12,PP 17,PP 18, ZOOIW

PŁAUSZEWSKA Patrycja 77 5407315 316

 

 

DZIAŁ OP - ORGANIZACJI I PLANOWANIA

  Nazwisko Imię Tel. Adres e-mail Pokój

 KIEROWNIK DZIAŁU

CZERKAWSKA Aleksandra 77 5407313 313

REMONTY. INWESTYCJE.
PRZETARGI.

KALMUK Dariusz 77 5407327 327

ARCHIWUM

ŁEBKOWSKA Monika 77 5407333 333

BHP

MIŚKIEWICZ Andrzej 77 5407337

a.miskiewicz@zooiwkk.pl

327
INSPEKTOR AKONOM Wioletta 77 5407312

313