Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 INNY FORMAT

ZOOIW

XLSZOOiW_Bilans.xls (34,50KB)
XLSXZOOiW_Informacja dodatkowa.xlsx (14,98KB)
XLSZOOiW_Rachunek zysków i strat.xls (28,50KB)
XLSXZOOiW_Wzajemne rozliczenia.xlsx (12,58KB)
DOCXZOOiW_Załącznik nr 1 do Inf. dod..docx (29,74KB)
XLSXZOOiW_Załącznik nr 2 do Inf. dod..xlsx (19,97KB)
XLSXZOOiW_Załącznik nr 3 do Inf. dod..xlsx (10,85KB)
XLSZOOiW_Zestawienie zmian w funduszu.xls (27,00KB)
 

Przedszkole NR. 2

RTFPP02_bilans za 2020 rok.rtf (52,98KB)
XLSPP02_Informacja dodatkowa do bilansu.xls (47,50KB)
RTFPP02_rachunek z-s za 2020 rok.rtf (26,61KB)
XLSPP02_wzajemne rozliczenia.xls (46,00KB)
DOCXPP02_załącznik nr 1 do informacji dod.docx (26,49KB)
XLSXPP02_załącznik nr 2 do bilansu.xlsx (14,87KB)
XLSPP02_załącznik nr 3 do informacji dod.xls (35,00KB)
RTFPP02_zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok.rtf (21,55KB)
 

Przedszkole NR. 5

XLSPP05_Bilans 2020.xls (34,50KB)
XLSXPP05_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (15,13KB)
XLSPP05_Rachunek zysków i strat 2020.xls (28,50KB)
XLSXPP05_Wzajemne rozliczenia koszty zobowiaz.za 2020 r..xlsx (14,07KB)
DOCXPP05_załącznik nr 1 do bilansu 2020.docx (33,81KB)
XLSXPP05_załącznik nr 2 do bilansu 2020.xlsx (14,21KB)
XLSXPP05_załącznik nr 3 do bilansu 2020.xlsx (10,05KB)
XLSPP05_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xls (26,50KB)
 

Przedszkole NR. 6

XLSPP06_Bilans 2020.xls (34,50KB)
XLSXPP06_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (15,10KB)
XLSPP06_Rachunek zysków i strat 2020.xls (28,50KB)
XLSXPP06_Wzajemne rozliczenia koszty zobowiaz.za 2020 r..xlsx (14,19KB)
DOCXPP06_załącznik nr 1 do bilansu 2020.docx (33,81KB)
XLSXPP06_załącznik nr 2 do bilansu 2020.xlsx (14,19KB)
XLSXPP06_załącznik nr 3 do bilansu 2020.xlsx (9,96KB)
XLSPP06_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xls (26,50KB)
 

Przedszkole NR. 7

XLSXPP07_BILANS.xlsx (8,90KB)
XLSPP07_INFORMACJA DODATKOWA.xls (49,50KB)
XLSXPP07_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (6,99KB)
XLSXPP07_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx (18,47KB)
DOCXPP07_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx (29,94KB)
XLSXPP07_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (31,11KB)
XLSXPP07_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (12,65KB)
XLSXPP07_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,27KB)
 

Przedszkole NR. 8

XLSXPP08_BILANS 2020.xlsx (8,93KB)
XLSXPP08_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx (15,47KB)
XLSXPP08_koszty wzajemne 2020 rok.xlsx (18,06KB)
XLSXPP08_RZIS 2020 EXEL.xlsx (6,97KB)
DOCXPP08_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx (26,70KB)
XLSXPP08_ZAŁ. NR 2.xlsx (14,82KB)
XLSXPP08_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx (13,36KB)
XLSXPP08_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 EXEL.xlsx (6,28KB)
 

Przedszkole NR 9

XLSXPP09_Bilans2020r..xlsx (16,06KB)
XLSPP09_Informacje dodatkowe 2020r..xls (42,50KB)
XLSXPP09_Rachunek zysku i strat 2020r..xlsx (13,84KB)
XLSXPP09_Wzajemne rozliczenia 2020r..xlsx (13,75KB)
DOCXPP09_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej 2020r..docx (30,01KB)
XLSXPP09_załącznik nr 2 do inf.dodatkowej 2020r..xlsx (14,08KB)
XLSPP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej 2020r..xls (21,00KB)
XLSXPP09_Zestawienie zmian funduszu jednostki 2020r..xlsx (12,89KB)
 

Przedszkole NR. 10

XLSXPP10_bilans.xlsx (16,52KB)
XLSXPP10_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (14,75KB)
XLSPP10_Należności i zobowiązania powiązane 2020.xls (40,00KB)
XLSXPP10_Rachunek zysków i strat 2020.xlsx (14,19KB)
DOCXPP10_Załącznik nr 1 do inform. dodatk. 2020.docx (26,50KB)
XLSXPP10_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2020.xlsx (14,24KB)
XLSXPP10_Załącznik nr 3 do inform. dodatk. 2020.xlsx (12,14KB)
XLSXPP10_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xlsx (13,43KB)
 

Przedszkole NR. 11

XLSXPP11_BILANS.xlsx (15,87KB)
XLSXPP11_Informacja dodatkowa.xlsx (15,79KB)
XLSXPP11_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (13,60KB)
XLSXPP11_Wzajemne rozliczenie.xlsx (22,33KB)
DOCXPP11_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości.docx (29,51KB)
XLSXPP11_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx (15,23KB)
XLSXPP11_ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Stan odpisów aktualizujących należności.xlsx (12,03KB)
XLSXPP11_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx (12,80KB)
 

Przedszkole NR. 12

XLSXPP12_BILANS 2020.xlsx (8,95KB)
XLSXPP12_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (14,85KB)
XLSXPP12_KOSZTY ZOBOWIĄZANIA WZAJEMNE 976 2020.xlsx (21,60KB)
XLSXPP12_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020t.xlsx (6,99KB)
DOCXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 1 Dane z polityki rachunkowości do bilansu.docx (26,45KB)
XLSXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 2 ŚRODKI TRWAŁE.xlsx (31,76KB)
XLSXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 3 Odpisy aktualizujące - do bilansu 2020.xlsx (13,40KB)
XLSXPP12_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2020.xlsx (6,30KB)
 

Przedszkole NR. 13

XLSXPP13_bilans.xlsx (16,42KB)
XLSXPP13_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (14,71KB)
XLSPP13_Należności i zobowiązania powiązane 2020.xls (40,00KB)
XLSXPP13_Rachunek zysków i strat 2020.xlsx (14,14KB)
DOCXPP13_Załącznik nr 1 do inform. dodatk. 2020.docx (26,50KB)
XLSXPP13_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2020.xlsx (14,29KB)
XLSXPP13_Załącznik nr 3 do inform. dodatk. 2020.xlsx (12,16KB)
XLSXPP13_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xlsx (13,39KB)
 

Przedszkole NR. 14

XLSXPP14_bilans 2020.xlsx (15,75KB)
XLSPP14_informacja dodatkowa.xls (48,50KB)
XLSXPP14_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx (13,50KB)
XLSXPP14_WZAJEMNE ROZLICZENIE KONTO 976.xlsx (15,48KB)
DOCXPP14_ZAŁĄCZNIK NR.docx (26,43KB)
XLSXPP14_ZAŁĄCZNIK NR 2.xlsx (14,13KB)
XLSPP14_załącznik nr 3 do inf.dod.xls (27,00KB)
XLSXPP14_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx (12,73KB)
 

Przedszkole NR. 15

XLSXPP15_Bilans.xlsx (16,84KB)
XLSXPP15_Informacja dodatkowa.xlsx (24,04KB)
XLSXPP15_Rachunek zysków i strat.xlsx (14,57KB)
XLSXPP15_Wzajemne rozliczenia.xlsx (19,46KB)
DOCXPP15_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx (26,62KB)
XLSXPP15_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx (30,68KB)
XLSXPP15_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx (13,73KB)
XLSXPP15_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx (13,76KB)
 

Przedszkole NR. 17

XLSXPP17_BILANS EXEL.xlsx (18,27KB)
XLSXPP17_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx (15,36KB)
XLSXPP17_koszty wzajemne 2020 rok.xlsx (18,02KB)
XLSXPP17_RZIS 2020 EXEL.xlsx (6,98KB)
DOCXPP17_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx (26,69KB)
XLSXPP17_ZAŁ. NR 2.xlsx (14,84KB)
XLSXPP17_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx (13,41KB)
XLSXPP17_ZESTAW. ZMIAN W FUND. 2020 EXEL.xlsx (6,29KB)
 

Przedszkole NR. 18

XLSXPP18_BILANS.xlsx (15,89KB)
XLSXPP18_Informacja dodatkowa.xlsx (15,94KB)
XLSXPP18_RAHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (13,59KB)
XLSXPP18_Wzajemne rozliczenie.xlsx (22,38KB)
DOCXPP18_Załącznik nr 1 do Inf. dod. - Informacje z polityki rachunkowości.docx (29,51KB)
XLSXPP18_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx (15,21KB)
XLSXPP18_Załącznik nr 3 do Inf. dod.xlsx (11,31KB)
XLSXPP18_Zestawienie zmian w funduszu jednostkI.xlsx (12,82KB)
 

Przedszkole NR. 21


XLSXPP21_BILANS 2020.xlsx (8,10KB)
XLSXPP21_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (14,74KB)
XLSXPP21_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx (6,00KB)
XLSPP21_Wzajemne rozliczenia 2020.xls (38,50KB)
DOCXPP21_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.docx (26,38KB)
XLSXPP21_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.xlsx (14,50KB)
XLSXPP21_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.xlsx (11,94KB)
XLSXPP21_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx (5,65KB)
 

Przedszkole NR. 22

RTFPP22_bilans za 2020 rok.rtf (53,01KB)
XLSPP22_Informacja dodatkowa do bilansu.xls (48,00KB)
RTFPP22_rachunek z-s za 2020 rok.rtf (26,67KB)
XLSPP22_wzajemne rozliczenia.xls (46,00KB)
DOCXPP22_załącznik nr 1 do informacji dod.docx (26,67KB)
XLSXPP22_załącznik nr 2 do bilansu.xlsx (14,82KB)
XLSPP22_załącznik nr 3 do informacji dod.xls (35,00KB)
RTFPP22_zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok.rtf (21,64KB)
 

Przedszkole NR. 23

XLSXPP23_BILANS.xlsx (15,16KB)
XLSXPP23_Informacja dodatkowa.xlsx (15,51KB)
XLSXPP23_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT.xlsx (6,99KB)
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx (12,30KB)
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx (12,16KB)
DOCXPP23_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej.docx (30,02KB)
XLSXPP23_ZAŁACZNIK NR 2 do inf.dodatkowej.xlsx (14,48KB)
XLSXPP23_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INF. DODATKOWEJ.xlsx (10,45KB)
XLSXPP23_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.xlsx (6,27KB)
 

Przedszkole NR. 24

XLSXPP24_ BILANS ZA 2020.xlsx (16,83KB)
XLSXPP24_INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020.xlsx (9,03KB)
XLSXPP24_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ZA 2020.xlsx (14,51KB)
XLSXPP24_WYKAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NA 31-12-2020.xlsx (12,08KB)
XLSXPP24_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2020.xlsx (12,11KB)
DOCXPP24_ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Dane z polityki rachunkowości.docx (27,02KB)
XLSXPP24_ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Główne składniki aktywów trwałych.xlsx (13,46KB)
XLSXPP24_ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Stan odpisów aktualizujących należności.xlsx (12,19KB)
XLSXPP24_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2020.xlsx (13,70KB)
 

Przedszkole NR. 26

XLSXPP26_BILANS 2020.xlsx (15,88KB)
XLSPP26_informacja dodatkowa.xls (47,00KB)
XLSXPP26_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT2020.xlsx (13,53KB)
XLSXPP26_WZAJEMNE ROZLICZENIE WZAJEMNE.xlsx (14,91KB)
XLSXPP26_ZAŁACZNIK NR2.xlsx (14,30KB)
DOCXPP26_ZAŁĄCZNIK.docx (26,45KB)
XLSPP26_załącznik nr 3 do inf.dod.xls (27,00KB)
XLSXPP26_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx (12,77KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 1

XLSXPSP01_BILANS 2020.xlsx (15,87KB)
XLSPSP01_informacja dodatkowa.xls (47,50KB)
XLSXPSP01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx (13,55KB)
XLSXPSP01_WZAJEMNE ROZLICZENIE 2020.xlsx (15,51KB)
XLSXPSP01_ZAŁACZNIK NR 2.xlsx (14,46KB)
DOCXPSP01_ZAŁĄCZNIK NR 1.docx (26,44KB)
XLSPSP01_załącznik nr3 do inf.dod.xls (27,50KB)
XLSXPSP01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx (12,76KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 3

XLSXPSP03_BILANS.xlsx (8,94KB)
XLSPSP03_INFORMACJA DODATKOWA.xls (49,50KB)
XLSXPSP03_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (7,04KB)
XLSXPSP03_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx (18,44KB)
DOCXPSP03_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx (29,92KB)
XLSXPSP03_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (14,54KB)
XLSXPSP03_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (12,65KB)
XLSXPSP03_ZETAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,33KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 5

XLSPSP05_Bilans 2020.xls (34,50KB)
XLSXPSP05_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (15,01KB)
XLSPSP05_Rachunek zysków i strat 2020.xls (28,50KB)
XLSXPSP05_Wzajemne rozliczenia koszty zobowiaz.za 2020 r..xlsx (14,06KB)
DOCXPSP05_załącznik nr 1 do bilansu 2020.docx (33,81KB)
XLSXPSP05_załącznik nr 2 do bilansu 2020.xlsx (14,53KB)
XLSXPSP05_załącznik nr 3 do bilansu 2020.xlsx (9,93KB)
XLSPSP05_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xls (27,00KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 6

XLSXPSP06_BILANS 2020 EXEL.xlsx (8,94KB)
XLSXPSP06_inform. dodatk..xlsx (15,27KB)
XLSXPSP06_KOSZTY WZAJEMNE 2020 ROK.xlsx (18,15KB)
XLSXPSP06_RZIS 2020 EXEL.xlsx (7,00KB)
DOCXPSP06_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx (26,71KB)
XLSXPSP06_zał. nr 3 odpisy aktual..xlsx (13,41KB)
XLSXPSP06_ZAŁĄCZNIK NR 2.xlsx (15,03KB)
XLSXPSP06_ZESTAW. ZMIAN W FUND. 2020 EXEL.xlsx (6,29KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 9

XLSXPSP09_Bilans 2020r..xlsx (16,10KB)
XLSPSP09_Informacja dodatkowa 2020r..xls (42,50KB)
XLSXPSP09_Rachunek zysków i strat 2020r..xlsx (13,74KB)
XLSXPSP09_Wzajemne rozliczenia 2020r..xlsx (13,83KB)
DOCXPSP09_Załącznik nr 1 do inf. dodatkowej 2020 r..docx (29,93KB)
XLSPSP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej 2020 r..xls (21,00KB)
XLSXPSP09_załącznik nr2 do informacji dodatkowej 2020r..xlsx (14,41KB)
XLSXPSP09_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020r..xlsx (11,87KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 10

XLSXPSP10_BILANS.xlsx (8,95KB)
XLSXPSP10_Informacja dodatkowa.xlsx (15,52KB)
XLSXPSP10_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT.xlsx (7,02KB)
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx (13,42KB)
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx (12,10KB)
DOCXPSP10_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej.docx (30,01KB)
XLSXPSP10_ZAŁACZNIK NR 3 DO INF. DODATKOWEJ.xlsx (10,45KB)
XLSXPSP10_ZAŁĄCZNIK NR 2 do inf.dodatkowej.xlsx (14,74KB)
XLSXPSP10_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.xlsx (6,32KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 11

XLSXPSP11_ BILANS ZA 2020.xlsx (16,89KB)
XLSXPSP11_ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020.xlsx (8,48KB)
XLSXPSP11_ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ZA 2020.xlsx (14,51KB)
XLSXPSP11_ WYKAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NA 31-12-2020.xlsx (12,14KB)
XLSXPSP11_ WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2020.xlsx (12,10KB)
DOCXPSP11_ ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Dane z polityki rachunkowości.docx (27,02KB)
XLSXPSP11_ ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Główne składniki aktywów trwałych.xlsx (13,83KB)
XLSXPSP11_ ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Stan odpisów aktualizujących należności.xlsx (12,03KB)
XLSXPSP11_ ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2020.xlsx (13,75KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 12

XLSXPSP12_BILANS 2020.xlsx (9,00KB)
XLSXPSP12_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (14,55KB)
XLSXPSP12_KOSZTY ZOBOWIĄZANIA WZAJEMNE 976 2020.xlsx (21,66KB)
XLSXPSP12_PSP12 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx (6,99KB)
DOCXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 1 Dane z polityki rachunkowości do bilansu.docx (26,45KB)
XLSXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 2 ŚRODKI TRWAŁE.xlsx (15,17KB)
XLSXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 3 Odpisy aktualizujące - do bilansu2020.xlsx (13,27KB)
XLSXPSP12_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2020.xlsx (6,33KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 15

XLSXPSP15_Bilans 2020.xlsx (16,55KB)
XLSXPSP15_Informacja dodatkowa 2020.xlsx (14,50KB)
XLSPSP15_Należności i zobowiązania powiązane 2020.xls (40,00KB)
XLSXPSP15_Rachunek zysków i strat 2020.xlsx (14,24KB)
DOCXPSP15_Załącznik nr 1 do inform. dodatk. 2020.docx (26,50KB)
XLSXPSP15_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2020.xlsx (14,67KB)
XLSXPSP15_Załącznik nr 3 do inform. dodatk. 2020.xlsx (12,16KB)
XLSXPSP15_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xlsx (13,48KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 16

XLSXPSP16_Bilans.xlsx (8,94KB)
XLSXPSP16_Informacja dodatkowa.xlsx (23,95KB)
XLSXPSP16_Rachunek zysków i strat.xlsx (6,99KB)
XLSXPSP16_Wzajemne rozliczenia.xlsx (16,07KB)
DOCXPSP16_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx (26,62KB)
XLSXPSP16_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx (14,80KB)
XLSXPSP16_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx (13,74KB)
XLSXPSP16_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx (6,31KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 19

XLSXPSP19_Bilans 2020 r..xlsx (15,28KB)
XLSPSP19_Informacja dodatkowa 2020.xls (50,50KB)
XLSXPSP19_Rachunek zysków i strat 2020r..xlsx (13,82KB)
XLSXPSP19_Wzajemne rozliczenia 2020 r..xlsx (15,73KB)
DOCXPSP19_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej 2020.docx (30,01KB)
XLSPSP19_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej 2020r..xls (21,00KB)
XLSXPSP19_załącznik nr2 do informacji dodatkowej 2020r..xlsx (14,47KB)
XLSXPSP19_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020r..xlsx (12,02KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 20

RTFPSP20_bilans za 2020 rok.rtf (53,02KB)
XLSPSP20_Informacja dodatkowa do bilansu.xls (48,00KB)
RTFPSP20_rachunek z-s za 2020 rok.rtf (26,69KB)
XLSPSP20_wzajemne rozliczenia.xls (46,50KB)
DOCXPSP20_załącznik nr 1 do informacji dod.docx (26,67KB)
XLSXPSP20_załącznik nr 2 do bilansu.xlsx (14,96KB)
XLSPSP20_załącznik nr 3 do informacji dod.xls (35,00KB)
RTFPSP20_zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok.rtf (21,62KB)
 

Żłobek NR. 1

XLSXZL01_BILANS 2020.xlsx (8,07KB)
XLSXZL01_Informacja dodatkowa.xlsx (14,74KB)
XLSXZL01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx (5,97KB)
DOCXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.docx (26,38KB)
XLSXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.xlsx (14,46KB)
XLSXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.xlsx (11,97KB)
XLSXZL01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx (5,63KB)
XLSZL01Wzajemne rozliczenia 2020.xls (38,50KB)
 

Żłobek NR. 3

XLSXZL03_Bilans.xlsx (16,85KB)
XLSXZL03_Informacja dodatkowa.xlsx (23,96KB)
XLSXZL03_Rachunek zysków i strat.xlsx (14,57KB)
XLSXZL03_Wzajemne rozliczenia.xlsx (17,67KB)
DOCXZL03_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx (26,62KB)
XLSXZL03_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx (14,60KB)
XLSXZL03_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx (13,78KB)
XLSXZL03_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx (13,79KB)
 

Żłobek NR. 6

XLSXZL06_BILANS 2020.xlsx (8,91KB)
XLSXZL06_Informacja dodatkowa BILANS 2020.xlsx (15,53KB)
XLSXZL06_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2020.xlsx (6,99KB)
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx (12,10KB)
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx (12,12KB)
DOCXZL06_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej.docx (30,02KB)
XLSXZL06_ZAŁACZNIK NR 2 do inf.dodatkowej.xlsx (14,38KB)
XLSXZL06_ZAŁACZNIK NR 3 DO INF. DODATKOWEJ.xlsx (10,46KB)
XLSXZL06_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx (6,27KB)
 

Żłobek NR.10

XLSXZL10_BILANS.xlsx (8,93KB)
XLSZL10_INFORMACJA DODATKOWA.xls (49,50KB)
XLSXZL10_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx (6,98KB)
XLSXZL10_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx (18,42KB)
DOCXZL10_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx (29,96KB)
XLSXZL10_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (14,52KB)
XLSXZL10_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx (12,66KB)
XLSXZL10_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,29KB)
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR. 1


XLSXZSP01_BILANS.xlsx (8,93KB)
XLSXZSP01_Informacja dodatkowa.xlsx (15,91KB)
XLSXZSP01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.xlsx (13,61KB)
XLSXZSP01_Wzajemne rozliczenie.xlsx (22,80KB)
DOCXZSP01_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości.docx (29,51KB)
XLSXZSP01_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx (15,53KB)
XLSXZSP01_Załącznik nr 3 do Inf. dod.xlsx (11,32KB)
XLSXZSP01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.xlsx (12,79KB)