Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 INNY FORMAT


ZOOIW

XLSZOOIW_Bilans.xls
XLSXZOOIW_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSZOOIW_Rachunek zysków i strat .xls
XLSXZOOIW_Wzajemne rozliczenia.xlsx
DOCXZOOIW_Załącznik nr 1 do Inf. dod.docx
XLSXZOOIW_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx
XLSXZOOIW_Załącznik nr 3 do Inf. dod..xlsx
XLSZOOIW_Zestawienie zmian w funduszu jednostki .xls
 

Przedszkole NR. 2

XLSPP02_bilans .xls
XLSPP02_Informacja dodatkowa do bilansu .xls
XLSPP02_rachunek zysków i strat .xls
XLSPP02_wzajemne rozliczenia.xls
DOCXPP02_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPP02_załącznik nr 2 do informacji dod.xlsx
XLSPP02_załącznik nr 3 do informacji dod .xls
XLSPP02_zestawienie zmian w funduszu.xls

Przedszkole NR. 5

XLSPP05_Bilans.xls
XLSXPP05_Informacja dodatkow.xlsx
DOCXPP05_Informacja z polityki rachunkowości.docx
XLSPP05_Rachunek zysków i strat.xls
XLSXPP05_Wzajemne rozliczenia.xlsx
XLSXPP05_Załącznik nr 2 do Inf.dod.xlsx
XLSXPP05_Załącznik nr 3 do Inf.dod.xlsx
XLSPP05_Zestawienia zmian w funduszu.xls

Przedszkole NR. 6

XLSPP06_Bilans.xls
XLSXPP06_Informacja dodatkowa.xlsx
DOCXPP06_Informacja z polityki rachunkowości .docx
XLSPP06_Rachunek zysków i strat.xls
XLSXPP06_Wzajemne rozliczenia .xlsx
XLSXPP06_Załącznik nr 2 do Inf.dod.xlsx
XLSXPP06_Załącznik nr 3 do Inf.dod.xlsx
XLSPP06_Zestawienie zmian w funduszu.xls

Przedszkole NR. 7

XLSXPP07_976 do bilansu.xlsx
XLSXPP07_976 doo bilansu.xlsx
XLSPP07_BILANS 2019.xls
XLSPP07_Informacja dodatkowa .xls
XLSPP07_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT2019.xls
DOCXPP07_Załącznik nr 1.docx
XLSXPP07_Załącznik nr 2.xlsx
XLSPP07_Załącznik nr 3.xls
XLSPP07_ZESTAWIENIE ZMIAN 2019.xls

Przedszkole NR. 8

XLSPP08_bilans 2019 exel.xls
XLSPP08_fundusze 2019 exel.xls
XLSXPP08_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx
XLSXPP08_koszty wzajemne 2019.xlsx
XLSPP08_RZis 2019 exel.xls
DOCXPP08_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPP08_zał. nr 2 2019 exel.xlsx
XLSXPP08_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx
 

Przedszkole NR 9

XLSPP09_2019 Bilasn.xls
XLSPP09_Informacje dodatkowe ..xls
XLSPP09_Rachunek zysków i strat.xls
XLSXPP09_Wzajemne rozliczenia..xlsx
XLSXPP09_Załacznik nr 2 do inf.dodatkowej.xlsx
DOCXPP09_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej.docx
XLSPP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej.xls
XLSPP09_Zestawienie zmian w funduszu.xls
 

Przedszkole NR. 10

XLSPP10_Bilans.xls
XLSXPP10_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSPP10_Należności i zobowiązania powiązane.xls
XLSPP10_RZiS.xls
DOCXPP10_Załącznik nr 1.docx
XLSXPP10_Załącznik nr 2.xlsx
XLSXPP10_Załącznik nr 3.xlsx
XLSPP10_Zestawienie zmian funduszu.xls

Przedszkole NR. 11

XLSXPP11_BILANS.xlsx
XLSXPP11_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSXPP11_Rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXPP11_Wzajemne rozliczenie .xlsx
DOCXPP11_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości.docx
XLSXPP11_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx
XLSXPP11_Załącznik nr 3 do Inf. dod.xlsx
XLSXPP11_Zestawienia zmian w funduszu.xlsx
 

Przedszkole NR. 12

XLSXPP12_Bilans 2019.xlsx
XLSXPP12_Informacja dodatkowa 2019.xlsx
XLSXPP12_Rachunek zysków i strat 2019.xlsx
XLSXPP12_Wzajemne rozliczenia 2019 .xlsx
DOCXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INF.DOD. 2019.docx
XLSXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INF. DOD 2019.xlsx
XLSXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 3 -DO INF. DOD. 2019 .xlsx
XLSXPP12_Zestawienie zmian funduszu jednostki 2019.xlsx

Przedszkole NR. 13

XLSPP13_Bilans.xls
XLSXPP13_Informacja dodatkowa 2019.xlsx
XLSPP13_Należności i zobowiązania powiązane.xls
XLSPP13_RZiS.xls
DOCXPP13_Załącznik nr 1.docx
XLSXPP13_Załącznik nr 2.xlsx
XLSXPP13_Załącznik nr 3.xlsx
XLSPP13_Zestawienie zmian funduszu.xls

Przedszkole NR. 14

XLSPP14_bilans 2019.xls
XLSPP14_informacja dodatkowa.xls
XLSPP14_rachunek zysków i strat 2019.xls
DOCXPP14_ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
XLSXPP14_ZAŁĄCZNIK NR 2 do inf. dod.xlsx
XLSXPP14_Wykaz Należności i zobowiązań.xlsx
XLSPP14_załącznik nr 3 do inf.dod.xls
XLSPP14_zestawienie zmian funduszu jednostek 2019.xls

Przedszkole NR. 15

XLSPP15_Bilans .xls
XLSXPP15_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSPP15_Rachunek zysków i strat.xls
XLSXPP15_Wzajemne rozliczenia.xlsx
DOCXPP15_Załącznik nr 1 do inf. dodatk. .docx
XLSXPP15_Załącznik nr 2 do inf. dodatk..xlsx
XLSXPP15_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx
XLSPP15_Zestawienie zmian w funduszu.xls

Przedszkole NR. 17

XLSXPP17_koszty wzajemne 2019.xlsx
XLSPP17_bilans 2019 exel.xls
XLSPP17_fundusze 2019 exel.xls
XLSXPP17_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx
XLSPP17_RZiS 2019 exel.xls
DOCXPP17_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPP17_zał. nr 2 2019 exel.xlsx
XLSXPP17_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx
 

Przedszkole NR. 18

XLSXPP18_BILANS .xlsx
XLSXPP18_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSXPP18_Rachunek zysków i strat .xlsx
XLSXPP18_Wzajemne rozliczenie .xlsx
DOCXPP18_Załącznik nr 1 do Inf. dod. - Informacje z polityki rachunkowości.docx
XLSXPP18_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx
XLSXPP18_Zestawienia zmian w funduszu .xlsx

Przedszkole NR. 21

XLSPP21_Bilans 2019.xls
XLSXPP21_Informacja dodatkowa 2019.xlsx
XLSPP21_Rachunek zysków i strat 2019.xls
XLSPP21_Wzajemne rozliczenia .xls
DOCXPP21_Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej .docx
XLSXPP21_Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.xlsx
XLSXPP21_Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.xlsx
XLSPP21_Zestawienia zmian w funduszu jednostki2019.xls
 

Przedszkole NR. 22

XLSPP22_bilans.xls
XLSPP22_Informacja dodatkowa do bilansu.xls
XLSPP22_rachunek zysków i strat.xls
XLSPP22_wzajemne rozliczenia .xls
DOCXPP22_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPP22_załącznik nr 2 do informacji dod.xlsx
XLSPP22_załącznik nr 3 do informacji dod.xls
XLSPP22_zestawienie zmian w funduszu .xls

Przedszkole NR. 23

XLSXPP23_BILANS.xlsx
XLSXPP23_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSXPP23_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT.xlsx
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx
DOCXPP23_ZAŁACZNIK NR 1.docx
XLSXPP23_ZAŁACZNIK NR 3 do Inf.dod.xlsx
XLSXPP23_ZAŁACZNIK NR2 .xlsx
XLSXPP23_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU .xlsx
 

Przedszkole NR. 24

XLSXPP24_1. BILANS ZA 2019.xlsx
XLSXPP24_2. INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019.xlsx
XLSXPP24_2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019.xlsx
XLSXPP24_3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2019.xlsx
DOCXPP24_4. ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Dane z polityki rachunkowości.docx
XLSXPP24_5. ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Główne składniki aktywów trwałych.xlsx
XLSXPP24_6. ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Odpisy aktualizujace należności.xlsx
XLSXPP24_8. WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2019 (KONTA 976).xlsx
XLSXPP24_9. WYKAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA 2019 (KONTA 976).xlsx

Przedszkole NR. 26

XLSPP26_bilans 2019.xls
XLSPP26_informacja dodatkowa.xls
XLSPP26_rachunek zysków i strat 2019.xls
XLSXPP26_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.xlsx
DOCXPP26_ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
XLSPP26_załącznik nr 3 do inf.dod.xls
XLSXPP26_ZAŁĄCZNIK NR2 do inf.dod.xlsx
XLSPP26_zestawienie zmian funduszu jednostek.xls

Szkoła Podstawowa NR. 1

XLSPSP01_bilans 2019.xls
XLSPSP01_informacja dodatkowa.xls
XLSPSP01_rachunek zysków i strat 2019.xls
XLSXPSP01_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.xlsx
DOCXPSP01_ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
XLSXPSP01_ZAŁĄCZNIK NR 2 do inf.dod..xlsx
XLSPSP01_załącznik nr3 do inf.dod.xls
XLSPSP01_zestawienie zmian w funduszu jednostek 2019.xls

Szkoła Podstawowa NR. 3

XLSPSP03_BILANS 2019.xls
XLSPSP03_Informacja dodatkowa ).xls
XLSPSP03_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019.xls
XLSXPSP03_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx
DOCXPSP03_Załącznik nr 1.docx
XLSXPSP03_Załącznik nr 2.xlsx
XLSPSP03_Załącznik nr 3.xls
XLSPSP03_ZESTAWIENIE ZMIAN 2019.xls
 

Szkoła Podstawowa NR. 5

XLSPSP05_Bilans SP5.xls
XLSXPSP05_Informacja dodatkowa.xlsx
DOCXPSP05_Informacja z polityki rachunkowości .docx
XLSPSP05_Rachunek zysków i strat.xls
XLSXPSP05_Wzajemne rozliczenia .xlsx
XLSXPSP05_Załącznik nr 2 do Inf.dod..xlsx
XLSXPSP05_Załącznik nr 3 do Inf.dod.xlsx
XLSPSP05_Zestawienie zmian w funduszu .xls

Szkoła Podstawowa NR. 6

XLSPSP06_ fundusze 2019 exel.xls
XLSPSP06_bilans 2019 exel.xls
XLSXPSP06_inform. dodatk..xlsx
XLSXPSP06_koszty wzajemne 2019 exel.xlsx
XLSPSP06_RZiS 2019 exel.xls
DOCXPSP06_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPSP06_zał. nr 2 2019 exel.xlsx
XLSXPSP06_zał. nr 3 odpisy aktual..xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 9

XLSPSP09_2019 Bilans .xls
XLSPSP09_Informacja dodatkowa..xls
XLSPSP09_Rachunek zysków i strat.xls
XLSXPSP09_Wzajemne rozliczenia.xlsx
XLSXPSP09_Załącznik.xlsx
XLSPSP09_Załącznik1.xls
DOCXPSP09_Załącznik2.docx
XLSPSP09_Zestawienie zmian w funduszu .xls
 

Szkoła Podstawowa NR. 10

XLSXPSP10_BILANS .xlsx
XLSXPSP10_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSXPSP10_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT .xlsx
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx
DOCXPSP10_ZAŁACZNIK NR 1 .docx
XLSXPSP10_ZAŁACZNIK NR 3 do Inf.dod.xlsx
XLSXPSP10_ZAŁĄCZNIK NR 2 .xlsx
XLSXPSP10_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU .xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 11

XLSXPSP11_1. BILANS ZA 2019.xlsx
XLSXPSP11_2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019.xlsx
XLSXPSP11_3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2019.xlsx
XLSXPSP11_4. INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019.xlsx
DOCXPSP11_5. ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Dane z polityki rachunkowości.docx
XLSXPSP11_6. ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Główne składniki aktywów trwałych.xlsx
XLSXPSP11_7. ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Odpisy aktualizujace należności.xlsx
XLSXPSP11_8. WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2019 (KONTA 976).xlsx
XLSXPSP11_9. WYKAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA 2019 (KONTA 976).xlsx

Szkoła Podstawowa NR. 12

XLSXPSP12_Bilans 2019.xlsx
XLSXPSP12_Informacja dodatkowa 2019.xlsx
XLSXPSP12_Rachunek zysków i strat 2019.xlsx
XLSXPSP12_Wzajemne rozliczenia 2019 .xlsx
DOCXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INF. DOD.2019.docx
XLSXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INF.DOD. 2019.xlsx
XLSXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INF. DOD. 2019.xlsx
XLSXPSP12_Zestawienie zmian funduszu jednostki 2019.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 15

XLSPSP15_Bilans.xls
XLSXPSP15_Informacja dodatkowa 2019.xlsx
XLSPSP15_Należności i zobowiązania powiązane.xls
XLSPSP15_RZiS.xls
DOCXPSP15_Załącznik nr 1.docx
XLSXPSP15_Załącznik nr 2.xlsx
XLSXPSP15_Załącznik nr 3.xlsx
XLSPSP15_Zestawienie zmian funduszu.xls

Szkoła Podstawowa NR. 16

XLSPSP16_Bilans .xls
XLSXPSP16_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSPSP16_Rachunek zyskow i strat .xls
XLSXPSP16_Wzajemne rozliczenia .xlsx
DOCXPSP16_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx
XLSXPSP16_Załącznik nr 2 do inf. dodatk..xlsx
XLSXPSP16_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx
XLSPSP16_Zestawienie zmian w funduszu .xls

Szkoła Podstawowa NR. 19

XLSPSP19_2019 Bilans.xls
XLSPSP19_Informacja dodatkowa.xls
XLSPSP19_Rachunek zysków i strat .xls
XLSXPSP19_Wzajemne rozliczenia.xlsx
DOCXPSP19_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej.docx
XLSXPSP19_Załącznik nr 2 do inf.dodatkowej.xlsx
XLSPSP19_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej .xls
XLSPSP19_Zestawienie zmian w funduszu .xls
 

Szkoła Podstawowa NR. 20

XLSPSP20_bilans .xls
XLSPSP20_Informacja dodatkowa do bilansu .xls
XLSPSP20_rachunek zysków i strat .xls
XLSPSP20_wzajemne rozliczenia .xls
DOCXPSP20_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPSP20_załącznik nr 2 do informacji dod.xlsx
XLSPSP20_załącznik nr 3 do informacji dod .xls
XLSPSP20_zestawienie zmian w funduszu .xls

Żłobek NR. 1

XLSZL01_Bilans 2019 .xls
XLSXZL01_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSZL01_Rachunek zysków i strat 2019.xls
XLSZL01_Wzajemne rozliczenia 2019.xls
DOCXZL01_Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.docx
XLSXZL01_Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.xlsx
XLSXZL01_Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.xlsx
XLSZL01_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.xls
 

Żłobek NR. 3

XLSZL03_Bilans.xls
XLSXZL03_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSZL03_Rachunek zyskow i strat.xls
XLSXZL03_Wzajemne rozliczenia.xlsx
DOCXZL03_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx
XLSXZL03_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx
XLSXZL03_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx
XLSZL03_Zestawienie zmian w funduszu.xls

Żłobek NR. 6

XLSXZL06_BILANS .xlsx
XLSXZL06_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXZL06_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT .xlsx
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx
XLSXZL06_ZALACZNIK NR2 .xlsx
DOCXZL06_ZAŁACZNIK NR 1.docx
XLSXZL06_ZAŁACZNIK NR 3 do inf. dod.xlsx
XLSXZL06_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU .xlsx
 

Żłobek NR.10

XLSXZL10_976 do bilansu.xlsx
XLSXZL10_976 doo bilansu.xlsx
XLSZL10_BILANS 2019.xls
XLSZL10_Informacja dodatkowa .xls
XLSZL10_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019.xls
XLSXZL10_Załacznik nr 2.xlsx
DOCXZL10_Załącznik nr 1.docx
XLSZL10_Załącznik nr 3.xls
XLSZL10_ZESTAWIENIE ZMIAN 2019.xls

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR. 1

XLSXZSP01_BILANS .xlsx
XLSXZSP01_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSXZSP01_Rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXZSP01_Wzajemne rozliczenie.xlsx
DOCXZSP01_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości.docx
XLSXZSP01_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx
XLSXZSP01_Załącznik nr 3 do Inf. dod..xlsx
XLSXZSP01_Zestawienia zmian w funduszu .xlsx