Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 INNY FORMAT


ZOOIW

XLSZOOIW_Bilans.xls (34,50KB)
XLSXZOOIW_Informacja dodatkowa.xlsx (14,80KB)
XLSZOOIW_Rachunek zysków i strat.xls (28,50KB)
XLSXZOOIW_Wzajemne rozliczenia.xlsx (13,07KB)
DOCXZOOIW_Załącznik nr 1 do Inf. dod.docx (30,03KB)
XLSXZOOIW_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx (20,04KB)
XLSXZOOIW_Załącznik nr 3 do Inf. dod..xlsx (10,85KB)
XLSZOOIW_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xls (27,00KB)
 

Przedszkole NR. 2

XLSPP02_bilans.xls (20,46KB)
XLSPP02_Informacja dodatkowa do bilansu.xls (47,00KB)
XLSPP02_rachunek zysków i strat.xls (14,12KB)
XLSPP02_wzajemne rozliczenia.xls (46,50KB)
DOCXPP02_załącznik nr 1 do informacji dod.docx (26,49KB)
XLSXPP02_załącznik nr 2 do informacji dod.xlsx (14,80KB)
XLSPP02_załącznik nr 3 do informacji dod.xls (35,00KB)
XLSPP02_zestawienie zmian w funduszu.xls (12,67KB)

Przedszkole NR. 5

XLSPP05_Bilans.xls (41,00KB)
XLSXPP05_Informacja dodatkow.xlsx (15,26KB)
DOCXPP05_Informacja z polityki rachunkowości.docx (33,78KB)
XLSPP05_Rachunek zysków i strat.xls (35,00KB)
XLSXPP05_Wzajemne rozliczenia.xlsx (14,92KB)
XLSXPP05_Załącznik nr 2 do Inf.dod.xlsx (14,29KB)
XLSXPP05_Załącznik nr 3 do Inf.dod.xlsx (10,45KB)
XLSPP05_Zestawienia zmian w funduszu.xls (33,50KB)

Przedszkole NR. 6

XLSPP06_Bilans.xls (41,00KB)
XLSXPP06_Informacja dodatkowa.xlsx (15,28KB)
DOCXPP06_Informacja z polityki rachunkowości.docx (33,78KB)
XLSPP06_Rachunek zysków i strat.xls (35,00KB)
XLSXPP06_Wzajemne rozliczenia.xlsx (14,87KB)
XLSXPP06_Załącznik nr 2 do Inf.dod.xlsx (14,30KB)
XLSXPP06_Załącznik nr 3 do Inf.dod.xlsx (10,38KB)
XLSPP06_Zestawienie zmian w funduszu.xls (33,50KB)

Przedszkole NR. 7

XLSXPP07_976 do bilansu.xlsx (28,55KB)
XLSXPP07_976 doo bilansu.xlsx (28,55KB)
XLSPP07_BILANS 2019.xls (24,31KB)
XLSPP07_Informacja dodatkowa.xls (49,50KB)
XLSPP07_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT2019.xls (18,31KB)
DOCXPP07_Załącznik nr 1.docx (29,78KB)
XLSXPP07_Załącznik nr 2.xlsx (125,34KB)
XLSPP07_Załącznik nr 3.xls (29,00KB)
XLSPP07_ZESTAWIENIE ZMIAN 2019.xls (15,64KB)

Przedszkole NR. 8

XLSPP08_bilans 2019 exel.xls (24,31KB)
XLSPP08_fundusze 2019 exel.xls (15,64KB)
XLSXPP08_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx (15,25KB)
XLSXPP08_koszty wzajemne 2019.xlsx (18,11KB)
XLSPP08_RZis 2019 exel.xls (18,30KB)
DOCXPP08_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx (26,70KB)
XLSXPP08_zał. nr 2 2019 exel.xlsx (14,97KB)
XLSXPP08_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx (13,35KB)
 

Przedszkole NR 9

XLSPP09_2019 Bilasn.xls (24,34KB)
XLSPP09_Informacje dodatkowe ..xls (42,00KB)
XLSPP09_Rachunek zysków i strat.xls (18,34KB)
XLSXPP09_Wzajemne rozliczenia..xlsx (13,90KB)
XLSXPP09_Załacznik nr 2 do inf.dodatkowej.xlsx (14,20KB)
DOCXPP09_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej.docx (30,01KB)
XLSPP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej.xls (21,50KB)
XLSPP09_Zestawienie zmian w funduszu.xls (15,67KB)
 

Przedszkole NR. 10

XLSPP10_Bilans.xls (24,36KB)
XLSXPP10_Informacja dodatkowa.xlsx (23,82KB)
XLSPP10_Należności i zobowiązania powiązane.xls (75,00KB)
XLSPP10_RZiS.xls (18,17KB)
DOCXPP10_Załącznik nr 1.docx (26,48KB)
XLSXPP10_Załącznik nr 2.xlsx (19,86KB)
XLSXPP10_Załącznik nr 3.xlsx (21,73KB)
XLSPP10_Zestawienie zmian funduszu.xls (15,85KB)

Przedszkole NR. 11

XLSXPP11_BILANS.xlsx (8,95KB)
XLSXPP11_Informacja dodatkowa.xlsx (15,51KB)
XLSXPP11_Rachunek zysków i strat.xlsx (7,01KB)
XLSXPP11_Wzajemne rozliczenie.xlsx (15,15KB)
DOCXPP11_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości.docx (29,51KB)
XLSXPP11_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx (15,23KB)
XLSXPP11_Załącznik nr 3 do Inf. dod.xlsx (11,03KB)
XLSXPP11_Zestawienia zmian w funduszu.xlsx (6,30KB)
 

Przedszkole NR. 12

XLSXPP12_Bilans 2019.xlsx (8,96KB)
XLSXPP12_Informacja dodatkowa 2019.xlsx (14,61KB)
XLSXPP12_Rachunek zysków i strat 2019.xlsx (6,99KB)
XLSXPP12_Wzajemne rozliczenia 2019.xlsx (28,27KB)
DOCXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INF.DOD. 2019.docx (26,44KB)
XLSXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INF. DOD 2019.xlsx (15,06KB)
XLSXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 3 -DO INF. DOD. 2019.xlsx (13,03KB)
XLSXPP12_Zestawienie zmian funduszu jednostki 2019.xlsx (6,30KB)

Przedszkole NR. 13

XLSPP13_Bilans.xls (24,34KB)
XLSXPP13_Informacja dodatkowa 2019.xlsx (23,84KB)
XLSPP13_Należności i zobowiązania powiązane.xls (75,00KB)
XLSPP13_RZiS.xls (18,15KB)
DOCXPP13_Załącznik nr 1.docx (26,49KB)
XLSXPP13_Załącznik nr 2.xlsx (19,88KB)
XLSXPP13_Załącznik nr 3.xlsx (21,74KB)
XLSPP13_Zestawienie zmian funduszu.xls (15,83KB)

Przedszkole NR. 14

XLSPP14_bilans 2019.xls (20,44KB)
XLSPP14_informacja dodatkowa.xls (48,00KB)
XLSPP14_rachunek zysków i strat 2019.xls (14,09KB)
DOCXPP14_ZAŁĄCZNIK NR 1.docx (26,18KB)
XLSXPP14_ZAŁĄCZNIK NR 2 do inf. dod.xlsx (14,42KB)
XLSXPP14_Wykaz Należności i zobowiązań.xlsx (14,80KB)
XLSPP14_załącznik nr 3 do inf.dod.xls (27,50KB)
XLSPP14_zestawienie zmian funduszu jednostek 2019.xls (12,64KB)

Przedszkole NR. 15

XLSPP15_Bilans.xls (55,50KB)
XLSXPP15_Informacja dodatkowa.xlsx (23,88KB)
XLSPP15_Rachunek zysków i strat.xls (49,00KB)
XLSXPP15_Wzajemne rozliczenia.xlsx (19,44KB)
DOCXPP15_Załącznik nr 1 do inf. dodatk..docx (26,62KB)
XLSXPP15_Załącznik nr 2 do inf. dodatk..xlsx (16,12KB)
XLSXPP15_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx (13,76KB)
XLSPP15_Zestawienie zmian w funduszu.xls (47,50KB)

Przedszkole NR. 17

XLSXPP17_koszty wzajemne 2019.xlsx (18,32KB)
XLSPP17_bilans 2019 exel.xls (24,32KB)
XLSPP17_fundusze 2019 exel.xls (15,65KB)
XLSXPP17_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx (15,23KB)
XLSPP17_RZiS 2019 exel.xls (18,31KB)
DOCXPP17_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx (26,69KB)
XLSXPP17_zał. nr 2 2019 exel.xlsx (14,97KB)
XLSXPP17_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx (13,35KB)
 

Przedszkole NR. 18

XLSXPP18_BILANS.xlsx (8,95KB)
XLSXPP18_Informacja dodatkowa.xlsx (15,71KB)
XLSXPP18_Rachunek zysków i strat.xlsx (7,00KB)
XLSXPP18_Wzajemne rozliczenie.xlsx (15,18KB)
DOCXPP18_Załącznik nr 1 do Inf. dod. - Informacje z polityki rachunkowości.docx (29,51KB)
XLSXPP18_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx (15,22KB)
XLSXPP18_Zestawienia zmian w funduszu.xlsx (6,31KB)

Przedszkole NR. 21

XLSPP21_Bilans 2019.xls (24,33KB)
XLSXPP21_Informacja dodatkowa 2019.xlsx (14,82KB)
XLSPP21_Rachunek zysków i strat 2019.xls (18,33KB)
XLSPP21_Wzajemne rozliczenia.xls (46,00KB)
DOCXPP21_Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.docx (26,34KB)
XLSXPP21_Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.xlsx (30,66KB)
XLSXPP21_Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.xlsx (12,62KB)
XLSPP21_Zestawienia zmian w funduszu jednostki2019.xls (15,67KB)
 

Przedszkole NR. 22

XLSPP22_bilans.xls (20,45KB)
XLSPP22_Informacja dodatkowa do bilansu.xls (48,00KB)
XLSPP22_rachunek zysków i strat.xls (14,10KB)
XLSPP22_wzajemne rozliczenia.xls (46,00KB)
DOCXPP22_załącznik nr 1 do informacji dod.docx (26,67KB)
XLSXPP22_załącznik nr 2 do informacji dod.xlsx (14,88KB)
XLSPP22_załącznik nr 3 do informacji dod.xls (35,00KB)
XLSPP22_zestawienie zmian w funduszu.xls (12,65KB)

Przedszkole NR. 23

XLSXPP23_BILANS.xlsx (8,93KB)
XLSXPP23_Informacja dodatkowa.xlsx (15,36KB)
XLSXPP23_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT.xlsx (6,97KB)
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx (12,29KB)
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx (12,17KB)
DOCXPP23_ZAŁACZNIK NR 1.docx (29,98KB)
XLSXPP23_ZAŁACZNIK NR 3 do Inf.dod.xlsx (11,38KB)
XLSXPP23_ZAŁACZNIK NR2.xlsx (14,46KB)
XLSXPP23_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,29KB)
 

Przedszkole NR. 24

XLSXPP24_1. BILANS ZA 2019.xlsx (16,92KB)
XLSXPP24_2. INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019.xlsx (8,50KB)
XLSXPP24_2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019.xlsx (14,61KB)
XLSXPP24_3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2019.xlsx (13,86KB)
DOCXPP24_4. ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Dane z polityki rachunkowości.docx (26,78KB)
XLSXPP24_5. ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Główne składniki aktywów trwałych.xlsx (13,45KB)
XLSXPP24_6. ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Odpisy aktualizujace należności.xlsx (12,25KB)
XLSXPP24_8. WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2019 (KONTA 976).xlsx (12,16KB)
XLSXPP24_9. WYKAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA 2019 (KONTA 976).xlsx (12,12KB)

Przedszkole NR. 26

XLSPP26_bilans 2019.xls (20,45KB)
XLSPP26_informacja dodatkowa.xls (47,00KB)
XLSPP26_rachunek zysków i strat 2019.xls (34,00KB)
XLSXPP26_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.xlsx (14,77KB)
DOCXPP26_ZAŁĄCZNIK NR 1.docx (26,18KB)
XLSPP26_załącznik nr 3 do inf.dod.xls (27,50KB)
XLSXPP26_ZAŁĄCZNIK NR2 do inf.dod.xlsx (14,59KB)
XLSPP26_zestawienie zmian funduszu jednostek.xls (33,50KB)

Szkoła Podstawowa NR. 1

XLSPSP01_bilans 2019.xls (20,48KB)
XLSPSP01_informacja dodatkowa.xls (47,50KB)
XLSPSP01_rachunek zysków i strat 2019.xls (14,13KB)
XLSXPSP01_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.xlsx (14,81KB)
DOCXPSP01_ZAŁĄCZNIK NR 1.docx (26,18KB)
XLSXPSP01_ZAŁĄCZNIK NR 2 do inf.dod..xlsx (14,67KB)
XLSPSP01_załącznik nr3 do inf.dod.xls (27,50KB)
XLSPSP01_zestawienie zmian w funduszu jednostek 2019.xls (12,68KB)

Szkoła Podstawowa NR. 3

XLSPSP03_BILANS 2019.xls (24,45KB)
XLSPSP03_Informacja dodatkowa ).xls (49,50KB)
XLSPSP03_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019.xls (18,29KB)
XLSXPSP03_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx (18,43KB)
DOCXPSP03_Załącznik nr 1.docx (29,78KB)
XLSXPSP03_Załącznik nr 2.xlsx (95,30KB)
XLSPSP03_Załącznik nr 3.xls (29,00KB)
XLSPSP03_ZESTAWIENIE ZMIAN 2019.xls (15,94KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 5

XLSPSP05_Bilans SP5.xls (41,00KB)
XLSXPSP05_Informacja dodatkowa.xlsx (26,25KB)
DOCXPSP05_Informacja z polityki rachunkowości.docx (33,78KB)
XLSPSP05_Rachunek zysków i strat.xls (35,50KB)
XLSXPSP05_Wzajemne rozliczenia.xlsx (14,90KB)
XLSXPSP05_Załącznik nr 2 do Inf.dod..xlsx (15,07KB)
XLSXPSP05_Załącznik nr 3 do Inf.dod.xlsx (10,38KB)
XLSPSP05_Zestawienie zmian w funduszu.xls (33,50KB)

Szkoła Podstawowa NR. 6

XLSPSP06_ fundusze 2019 exel.xls (15,66KB)
XLSPSP06_bilans 2019 exel.xls (24,33KB)
XLSXPSP06_inform. dodatk..xlsx (15,31KB)
XLSXPSP06_koszty wzajemne 2019 exel.xlsx (18,07KB)
XLSPSP06_RZiS 2019 exel.xls (18,33KB)
DOCXPSP06_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx (26,71KB)
XLSXPSP06_zał. nr 2 2019 exel.xlsx (15,20KB)
XLSXPSP06_zał. nr 3 odpisy aktual..xlsx (13,36KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 9

XLSPSP09_2019 Bilans.xls (24,31KB)
XLSPSP09_Informacja dodatkowa..xls (42,00KB)
XLSPSP09_Rachunek zysków i strat.xls (18,31KB)
XLSXPSP09_Wzajemne rozliczenia.xlsx (13,99KB)
XLSXPSP09_Załącznik.xlsx (14,45KB)
XLSPSP09_Załącznik1.xls (21,00KB)
DOCXPSP09_Załącznik2.docx (29,93KB)
XLSPSP09_Zestawienie zmian w funduszu.xls (15,64KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 10

XLSXPSP10_BILANS.xlsx (8,96KB)
XLSXPSP10_Informacja dodatkowa.xlsx (15,39KB)
XLSXPSP10_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT.xlsx (7,01KB)
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx (13,36KB)
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx (12,09KB)
DOCXPSP10_ZAŁACZNIK NR 1.docx (29,98KB)
XLSXPSP10_ZAŁACZNIK NR 3 do Inf.dod.xlsx (11,39KB)
XLSXPSP10_ZAŁĄCZNIK NR 2.xlsx (15,26KB)
XLSXPSP10_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,32KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 11

XLSXPSP11_1. BILANS ZA 2019.xlsx (16,99KB)
XLSXPSP11_2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019.xlsx (14,61KB)
XLSXPSP11_3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2019.xlsx (13,83KB)
XLSXPSP11_4. INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019.xlsx (8,35KB)
DOCXPSP11_5. ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Dane z polityki rachunkowości.docx (26,78KB)
XLSXPSP11_6. ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Główne składniki aktywów trwałych.xlsx (13,50KB)
XLSXPSP11_7. ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2019 - Odpisy aktualizujace należności.xlsx (12,13KB)
XLSXPSP11_8. WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2019 (KONTA 976).xlsx (12,16KB)
XLSXPSP11_9. WYKAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA 2019 (KONTA 976).xlsx (12,15KB)

Szkoła Podstawowa NR. 12

XLSXPSP12_Bilans 2019.xlsx (8,99KB)
XLSXPSP12_Informacja dodatkowa 2019.xlsx (14,75KB)
XLSXPSP12_Rachunek zysków i strat 2019.xlsx (7,01KB)
XLSXPSP12_Wzajemne rozliczenia 2019.xlsx (25,12KB)
DOCXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INF. DOD.2019.docx (26,44KB)
XLSXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INF.DOD. 2019.xlsx (15,41KB)
XLSXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INF. DOD. 2019.xlsx (12,99KB)
XLSXPSP12_Zestawienie zmian funduszu jednostki 2019.xlsx (6,32KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 15

XLSPSP15_Bilans.xls (24,41KB)
XLSXPSP15_Informacja dodatkowa 2019.xlsx (23,84KB)
XLSPSP15_Należności i zobowiązania powiązane.xls (75,00KB)
XLSPSP15_RZiS.xls (18,38KB)
DOCXPSP15_Załącznik nr 1.docx (26,49KB)
XLSXPSP15_Załącznik nr 2.xlsx (14,90KB)
XLSXPSP15_Załącznik nr 3.xlsx (21,74KB)
XLSPSP15_Zestawienie zmian funduszu.xls (15,90KB)

Szkoła Podstawowa NR. 16

XLSPSP16_Bilans.xls (24,37KB)
XLSXPSP16_Informacja dodatkowa.xlsx (23,84KB)
XLSPSP16_Rachunek zyskow i strat.xls (17,66KB)
XLSXPSP16_Wzajemne rozliczenia.xlsx (19,35KB)
DOCXPSP16_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx (26,62KB)
XLSXPSP16_Załącznik nr 2 do inf. dodatk..xlsx (16,34KB)
XLSXPSP16_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx (13,73KB)
XLSPSP16_Zestawienie zmian w funduszu.xls (15,10KB)

Szkoła Podstawowa NR. 19

XLSPSP19_2019 Bilans.xls (24,39KB)
XLSPSP19_Informacja dodatkowa.xls (42,50KB)
XLSPSP19_Rachunek zysków i strat.xls (18,23KB)
XLSXPSP19_Wzajemne rozliczenia.xlsx (15,88KB)
DOCXPSP19_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej.docx (29,99KB)
XLSXPSP19_Załącznik nr 2 do inf.dodatkowej.xlsx (14,45KB)
XLSPSP19_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej.xls (21,50KB)
XLSPSP19_Zestawienie zmian w funduszu.xls (15,88KB)
 

Szkoła Podstawowa NR. 20

XLSPSP20_bilans.xls (20,45KB)
XLSPSP20_Informacja dodatkowa do bilansu.xls (47,50KB)
XLSPSP20_rachunek zysków i strat.xls (14,11KB)
XLSPSP20_wzajemne rozliczenia.xls (46,00KB)
DOCXPSP20_załącznik nr 1 do informacji dod.docx (26,67KB)
XLSXPSP20_załącznik nr 2 do informacji dod.xlsx (14,96KB)
XLSPSP20_załącznik nr 3 do informacji dod.xls (35,00KB)
XLSPSP20_zestawienie zmian w funduszu.xls (12,66KB)

Żłobek NR. 1

XLSZL01_Bilans 2019.xls (24,32KB)
XLSXZL01_Informacja dodatkowa.xlsx (14,85KB)
XLSZL01_Rachunek zysków i strat 2019.xls (18,32KB)
XLSZL01_Wzajemne rozliczenia 2019.xls (46,00KB)
DOCXZL01_Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.docx (26,34KB)
XLSXZL01_Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.xlsx (14,56KB)
XLSXZL01_Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.xlsx (12,08KB)
XLSZL01_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.xls (15,66KB)
 

Żłobek NR. 3

XLSZL03_Bilans.xls (55,50KB)
XLSXZL03_Informacja dodatkowa.xlsx (23,85KB)
XLSZL03_Rachunek zyskow i strat.xls (49,00KB)
XLSXZL03_Wzajemne rozliczenia.xlsx (19,32KB)
DOCXZL03_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx (26,62KB)
XLSXZL03_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx (16,20KB)
XLSXZL03_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx (13,78KB)
XLSZL03_Zestawienie zmian w funduszu.xls (47,50KB)

Żłobek NR. 6

XLSXZL06_BILANS.xlsx (8,91KB)
XLSXZL06_Informacja dodatkowa.xlsx (15,69KB)
XLSXZL06_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT.xlsx (6,98KB)
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx (12,12KB)
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx (12,09KB)
XLSXZL06_ZALACZNIK NR2.xlsx (14,95KB)
DOCXZL06_ZAŁACZNIK NR 1.docx (29,98KB)
XLSXZL06_ZAŁACZNIK NR 3 do inf. dod.xlsx (11,41KB)
XLSXZL06_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx (6,28KB)
 

Żłobek NR.10

XLSXZL10_976 do bilansu.xlsx (28,55KB)
XLSXZL10_976 doo bilansu.xlsx (28,55KB)
XLSZL10_BILANS 2019.xls (33,00KB)
XLSZL10_Informacja dodatkowa.xls (49,50KB)
XLSZL10_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019.xls (18,31KB)
XLSXZL10_Załacznik nr 2.xlsx (39,93KB)
DOCXZL10_Załącznik nr 1.docx (29,78KB)
XLSZL10_Załącznik nr 3.xls (29,00KB)
XLSZL10_ZESTAWIENIE ZMIAN 2019.xls (15,64KB)

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR. 1

XLSXZSP01_BILANS.xlsx (8,96KB)
XLSXZSP01_Informacja dodatkowa.xlsx (15,73KB)
XLSXZSP01_Rachunek zysków i strat.xlsx (7,03KB)
XLSXZSP01_Wzajemne rozliczenie.xlsx (15,61KB)
DOCXZSP01_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości.docx (29,51KB)
XLSXZSP01_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx (15,51KB)
XLSXZSP01_Załącznik nr 3 do Inf. dod..xlsx (11,00KB)
XLSXZSP01_Zestawienia zmian w funduszu.xlsx (6,32KB)