Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego ucznia

 

Nazwa procedury:

Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokółu powypadkowego ucznia

Wymagane dokumenty:

Zastrzeżenia złożone przez poszkodowanego pełnoletniego lub rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu, z uzasadnieniem. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu bądź na piśmie przewodniczącemu szkolnego zespołu powypadkowego.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie po otrzymaniu zastrzeżeń Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zleca dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych albo powołuje nowy zespół w celu przeprowadzenia ponownego postępowania powypadkowego

Miejsce złożenia dokumentów:

Przewodniczący szkolnego zespołu powypadkowego

Jednostka odpowiedzialna:

Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

§ 48 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz do pobrania:

Brak