Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole

Nazwa procedury:

Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole

Wymagane dokumenty:

Wniosek nauczyciela wraz z uzasadnieniem

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Zwolnienie lub odmowa zwolnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz do pobrania:

Brak