Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli

Nazwa procedury:
Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli
Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie nagrody złożony przez uprawnione organy: wniosek organu prowadzącego, nadzoru pedagogicznego, rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, dyrektora szkoły, kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania, ponadzakładowych organizacji związkowych, nauczyciela - doradcy.
Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się
Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Nie pobiera się
Termin i sposób załatwiania:
Składanie wniosków do 15 września lub na miesiąc przed proponowanym terminem wręczenia (dzień Święta Edukacji Narodowej lub jubileuszu szkoły) Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody w terminie do 10 października danego roku.
Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/450/05 z 30.06.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Dodatkowe informacje:
Brak
Formularz do pobrania:

DOCOW_nagroda_dla_nauczycieli.doc