Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Nazwa procedury:
Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
Wymagane dokumenty:

wniosek z załącznikami

Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się
Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Nie pobiera się
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek należy złożyć co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły lub placówki. Termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty i Kultury
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w ciągu 14 dni od wydania decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 59, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Dodatkowe informacje:
Dokumentację likwidowanej szkoły lub placówki przekazuje się zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle
Formularz do pobrania:

DOCOW_likwidacja placówki.doc