Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli

Nazwa procedury:
Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
Wymagane dokumenty:

Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły, kierowane do Prezydenta Miasta za pośrednictwem dyrektora szkoły, wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W załączeniu: decyzja dyrektora szkoły

Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się
Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Nie pobiera się
Termin i sposób załatwiania:
Utrzymanie w mocy lub uchylenie w całości albo w części zaskarżonej decyzji dyrektora szkoły w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, w przypadku szczególnie skomplikowanym do dwóch miesięcy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Dyrektor Szkoły
Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Tryb odwoławczy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożona w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji Prezydenta Miasta

Podstawa prawna:
Art. 9b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
Dodatkowe informacje:
Brak
Formularz do pobrania:

Brak