Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw w ZOOiW

Sekretariat ZOOiW
czynny: od poniedziałku do piątku
przyjmowanie interesantów: od  07:00 do 14:30
sekretarka: Anna Strzelska
tel.: 77/5407300
 e-mail:
sekretariat@zooiwkk.pl

Dyrektor ZOOiW
Przyjmuje interesantów: od poniedziałku do piątku
przyjmowanie interesantów: od  08:00 do 14:00
dyrektor:
tel.: 77/5407310 e-mail:
dyrektor@zooiwkk.pl

Księgowość, kasa, inwestycje, BHP, płace oraz rozliczenia z ZUS
czynne: od poniedziałku do piątku
przyjmowanie interesantów: od 07:00 do 14:30

Kasa - czynna
Pon, Śr - od 8:00 do 14:00
Wt, Czw - od 11:00 do 14:00

W piątki i ostatni dzień roboczy miesiąca - kasa nieczynna

 

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257).
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne. Przyjmowanie i załatwianie spraw przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania zakładowej składnicy akt.

Po wpływie pisma do sekretariatu ZOOiW, jest ono przedkładane Dyrektorowi ZOOiW, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
ZOOiW rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznie.
Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych stanowisk zamieszczone są w dziale Struktura Organizacyjna.