Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw w ZOOiW

Sekretariat ZOOiW
czynny: od poniedziałku do piątku
przyjmowanie interesantów: od  07:00 do 15:00
sekretarka: Anna Strzelska
tel.: 77/4060340
 e-mail:

Dyrektor ZOOiW
Przyjmuje interesantów: od poniedziałku do piątku
przyjmowanie interesantów: od  08:00 do 15:00
dyrektor:
tel.: 77/4060340
 e-mail:

Księgowość, kasa, inwestycje, BHP, płace oraz rozliczenia z ZUS
czynne: od poniedziałku do piątku
przyjmowanie interesantów: od 07:00 do 15:00

Kasa - czynna
Pon, Śr - od 7:30 do 14:00
Wt, Czw - od 11:00 do 14:00

W piątki i ostatni pracujący dzień miesiąca - kasa nieczynna

 

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania
jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.).
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne. Przyjmowanie i załatwianie spraw przebiega zgodnie
z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego dla Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania, zwanego dalej ZOOiW.

Po wpływie pisma do sekretariatu ZOOiW, jest ono przedkładane Dyrektorowi ZOOiW, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
ZOOiW rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji
telefonicznie.
Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych stanowisk zamieszczone są w dziale Struktura Organizacyjna.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2013
  przez: Andrzej Rydzewski
 • opublikowano:
  22-10-2013 06:39
  przez: Andrzej Rydzewski
 • zmodyfikowano:
  08-07-2015 14:01
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania
  odwiedzin: 5840
Dane jednostki:

Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania
47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. Reja 2a
NIP: 749-160-93-39 REGON: 530546094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 60 340
fax: 77 40 60 340 wewn. 111
e-mail: sekretariat@zooiwkk.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×