Przejdź do treści strony WCAG

Struktura własnościowa

Organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu jest gmina Kędzierzyn-Koźle.

 
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu nie posiada osobowości prawnej, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów jednostki samorządu terytorialnego – gminy Kędzierzyn-Koźle.
 
Działa na podstawie statutu określającego w szczególności jego nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.
 
Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest jej roczny plan dochodów i wydatków.