Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje

1. Organizacja

Strukturę organizacyjną Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu określa załącznik do Statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.

Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, podlegający Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

 

2. Przedmiot działania

 

Przedmiotem działania Zespołu jest:

1)obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych i żłobków,

2)koordynacja działań w zakresie BHP w placówkach oświatowych i żłobkach,

3)prowadzenie Zakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej dla placówek oświatowych oraz żłobków,

4)nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w placówkach.

 

3. Kompetencje:

 

A. W zakresie planowania i statystyki:
opracowywanie analiz ekonomicznych, informacji i sprawozdań.

 

B. W zakresie księgowości:
-coroczne opracowywanie przedłożonych przez dyrektorów obsługiwanych placówek danych do projektów planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej,
-sporządzanie okresowych i rocznych bilansów oraz sprawozdawczości budżetowej,
-wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z wykonywania obsługi finansowo - księgowej gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, w szczególności w zakresie czuwania nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, racjonalnego i celowego wykorzystywania środków finansowych i składników majątkowych;

Naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i funduszu płac wszystkich pracowników zatrudnionych w obsługiwanych placówkach.

 

C. W zakresie remontów i inwestycji oraz BHP placówek:

-koordynacja działań, prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz w zakresie inwestycji, remontów i przeglądów technicznych obsługiwanych szkół i placówek.

 

D. W zakresie zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej:

-obsługa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,

-oprowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników Zarządu oraz pracowników wszystkich obsługiwanych szkół i placówek.

 

E. Rozliczanie świetlic socjoterapeutycznych.