Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje

1.Organizacja

Strukturę organizacyjną Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu określa załącznik do Statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu działa w ramach struktury bezwydziałowej.
Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, podlegający Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 
2.Przedmiot działania
 
Przedmiotem działania Zespołu jest:
1)obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żłobków,
2)koordynacja działań w zakresie BHP w placówkach oświatowych i żłobkach,
3)prowadzenie Zakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej dla placówek oświatowych i wychowawczych oraz żłobków,
4)nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w placówkach.
 
3.Kompetencje:
 
A.W zakresie planowania i statystyki:
opracowywanie analiz ekonomicznych, informacji i sprawozdań.
 
B.W zakresie księgowości:
-coroczne opracowywanie przedłożonych przez dyrektorów obsługiwanych placówek danych do projektów planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej,
-sporządzanie okresowych i rocznych bilansów oraz sprawozdawczości budżetowej,
-wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z wykonywania obsługi finansowo - księgowej gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, w szczególności w zakresie czuwania nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, racjonalnego i celowego wykorzystywania środków finansowych i składników majątkowych;
Naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i funduszu płac wszystkich pracowników zatrudnionych w obsługiwanych placówkach.
 
C.W zakresie remontów i inwestycji oraz BHP placówek:
-koordynacja działań, prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz w zakresie inwestycji, remontów i przeglądów technicznych obsługiwanych szkól i placówek.
 
D.W zakresie zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej:
-obsługa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
-oprowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników Zarządu oraz pracowników wszystkich obsługiwanych szkół i placówek.
 
E.Rozliczanie świetlic socjoterapeutycznych.
 
F.Prowadzenie rejestrów, ewidencji i archiwum zakładowego.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2013
  przez: Andrzej Rydzewski
 • opublikowano:
  22-10-2013 06:25
  przez: Andrzej Rydzewski
 • zmodyfikowano:
  02-05-2015 21:17
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle
  odwiedzin: 4874
Dane jednostki:

Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania
47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. Reja 2a
NIP: 749-160-93-39 REGON: 530546094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 60 340
fax: 77 40 60 340 wewn. 111
e-mail: sekretariat@zooiwkk.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×