Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje

1. Organizacja

Strukturę organizacyjną Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu określa załącznik do Statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.

Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, podlegający Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

 

2. Przedmiot działania

 

Przedmiotem działania Zespołu jest:

1)obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych i żłobków,

2)koordynacja działań w zakresie BHP w placówkach oświatowych i żłobkach,

3)prowadzenie Zakładowej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej dla placówek oświatowych oraz żłobków,

4)nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w placówkach.

 

3. Kompetencje:

 

A. W zakresie planowania i statystyki:
opracowywanie analiz ekonomicznych, informacji i sprawozdań.

 

B. W zakresie księgowości:
-coroczne opracowywanie przedłożonych przez dyrektorów obsługiwanych placówek danych do projektów planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej,
-sporządzanie okresowych i rocznych bilansów oraz sprawozdawczości budżetowej,
-wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z wykonywania obsługi finansowo - księgowej gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, w szczególności w zakresie czuwania nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, racjonalnego i celowego wykorzystywania środków finansowych i składników majątkowych;

Naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i funduszu płac wszystkich pracowników zatrudnionych w obsługiwanych placówkach.

 

C. W zakresie remontów i inwestycji oraz BHP placówek:

-koordynacja działań, prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz w zakresie inwestycji, remontów i przeglądów technicznych obsługiwanych szkół i placówek.

 

D. W zakresie zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej:

-obsługa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,

-oprowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników Zarządu oraz pracowników wszystkich obsługiwanych szkół i placówek.

 

E. Rozliczanie świetlic socjoterapeutycznych.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2013
  przez: Andrzej Rydzewski
 • opublikowano:
  22-10-2013 06:25
  przez: Andrzej Rydzewski
 • zmodyfikowano:
  06-02-2019 17:28
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle
  odwiedzin: 5629
Dane jednostki:

Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
47-225 Kędzierzyn-Koźle
ul. Szkolna 15
NIP: 749-160-93-39 REGON: 530546094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 54 07 300
fax: 77 54 07 307
e-mail: sekretariat@zooiwkk.pl
strona www: www.zooiwkk.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×